Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
B2. Отсечки Зимни 2017 33 59.27 Решения
B3. Кутии Зимни 2017 67 57.31 Решения
C1. Сума Зимни 2017 140 62.86 Решения
C2. Матрица Зимни 2017 52 50.77 Решения
C3. Успоредници Зимни 2017 64 50.70 Решения
D1. Световен часовник Зимни 2017 47 86.70 Решения
D2. Подобни думи Зимни 2017 92 66.14 Решения
D3. Кратно на 3 Зимни 2017 206 62.50 Решения
E1. Снежинка Зимни 2017 101 84.41 Решения
Е2. Баскетбол Зимни 2017 138 44.20 Решения
Е3. Копиране Зимни 2017 141 64.89 Решения
A1. Истории НОИ-2 2017 131 32.70 Решения
А2. Делимост в низ НОИ-2 2017 63 44.35 Решения
А3. 2-делители НОИ-2 2017 48 36.48 Решения
B1. Запълване НОИ-2 2017 84 53.87 Решения
B2. Почистване НОИ-2 2017 64 46.56 Решения
B3. Прогресии НОИ-2 2017 107 66.32 Решения
C1. Различни суми НОИ-2 2017 155 48.71 Решения
C2. Оцветяване НОИ-2 2017 104 52.55 Решения
C3. Трафик НОИ-2 2017 102 38.69 Решения
D1. Д-р Вадизъбов НОИ-2 2017 164 60.91 Решения
D2. Степен на двойката НОИ-2 2017 233 33.13 Решения
D3. Биологични ритми НОИ-2 2017 101 65.00 Решения
Е1. Палиндромно произведение НОИ-2 2017 152 63.88 Решения
E2. Картончета НОИ-2 2017 206 48.42 Решения
E3. Игра НОИ-2 2017 184 58.48 Решения
a1 Контролно 2008 (A група) 4 72.50 Решения
a2 Контролно 2008 (A група) 0 NaN Решения
a3 Контролно 2008 (A група) 0 NaN Решения
AB1. Правоъгълно царство НОИ-3 2017 143 20.45 Решения
AB2. 100…0 НОИ-3 2017 7 56.86 Решения
AB4. Триъгълник НОИ-3 2017 32 57.50 Решения
AB5. Monopoly НОИ-3 2017 54 58.15 Решения
AB6. Пъзел НОИ-3 2017 18 59.44 Решения
CD1. Двоични дроби НОИ-3 2017 88 55.40 Решения
CD2. Песен на годината НОИ-3 2017 33 50.85 Решения
CD3. Щета НОИ-3 2017 65 26.28 Решения
CD4. Трионообразни числа НОИ-3 2017 56 70.71 Решения
CD5. Двойки от числа НОИ-3 2017 88 58.59 Решения
CD6. Области НОИ-3 2017 24 68.17 Решения
E1. Максимално число НОИ-3 2017 129 52.17 Решения
E2. Контролна работа НОИ-3 2017 70 66.14 Решения
Е3. Редица от правоъгълници НОИ-3 2017 85 72.16 Решения
Е4. Сума НОИ-3 2017 77 65.52 Решения
Е5. Степени на двойката НОИ-3 2017 163 65.77 Решения
Е6. Бонбони НОИ-3 2017 119 60.34 Решения
A1. Аудио компресия Пролетен турнир 2016 41 25.85 Решения
A2. Игра с пясък Пролетен турнир 2016 10 90.00 Решения
A3. Разлики от квадрати Пролетен турнир 2016 5 50.00 Решения
B1. Аудио компресия Пролетен турнир 2016 20 60.80 Решения