Активност през последната седмица

Класирането е въз основа на сбора от точките на най-доброто решение за всяка една задача на дадения състезател. Ако двама състезатели имат еднакъв брой точки, се гледа броят на задачите решени за 100 точки. Ако и този брой е еднакъв, то се взима предвид кой е пратил по-малък брой решения, а накрая се сортира по азбучен ред на имената.

Място Име Град Общо събрани точки Брой решени задачи
за 100 точки
Пратени решения
1
Level 1
Badge
Deya
Шумен 100 1 1
2
Level 4
Виктория Янкова
Шумен 100 1 1
3
Level 4
Crown
Петър Велев
Хасково 100 1 1
4
Level 7
Crown
Николай
Шумен 100 1 2
5
Level 1
Badge
Николай Зотев
Шумен 100 1 2
6
Level 1
Crown
Gergana Vasileva
Добрич 100 1 7
7
Level 13
Crown
Вячеслав Рупски
Пловдив 82 0 1
8
Level 1
Crown
Anton J. Markov
Русе 55 0 2
9
Level 4
Константин
Русе 18 0 1