Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
D1. Числа Пролетен турнир 2019 65 70.08 Решения
D2. Максимално число Пролетен турнир 2019 47 51.81 Решения
D3. Без интервали Пролетен турнир 2019 40 42.58 Решения
D4. N-Фибоначи Пролетен турнир 2019 20 78.75 Решения
E1. Първокласни числа Пролетен турнир 2019 125 66.75 Решения
E2. Старият учител Пролетен турнир 2019 60 60.42 Решения
E3. Двугърба камила Пролетен турнир 2019 104 66.11 Решения
А1. Транспорт Летен турнир 2019 7 0.00 Решения
A2. Цветни книги Летен турнир 2019 1 0.00 Решения
A3. Крушки Летен турнир 2019 1 0.00 Решения
B1. Туризъм Летен турнир 2019 10 37.50 Решения
B2. ХОН Летен турнир 2019 15 67.00 Решения
B3. Коридор (not able to submit) Летен турнир 2019 1 0.00 Решения
C1. Популярен рейтинг Летен турнир 2019 23 65.61 Решения
C2. Намаляване чрез преместване Летен турнир 2019 4 25.00 Решения
C3. Квадрати Летен турнир 2019 21 36.86 Решения
C4. Ягоди Летен турнир 2019 5 69.20 Решения
D1. Мутекси Летен турнир 2019 9 57.89 Решения
D2. Подредица Летен турнир 2019 19 62.16 Решения
D3. Рамки Летен турнир 2019 29 54.76 Решения
D4. Цветни правоъгълници Летен турнир 2019 15 96.53 Решения
E1. Игра на карти Летен турнир 2019 60 57.30 Решения
Е2. Летище Летен турнир 2019 17 68.65 Решения
Е3. Мравки Летен турнир 2019 7 67.00 Решения
A1 - Circle Есенен турнир 2019 20 39.50 Решения
A1. Целоислени точки НОИ-1-2020 60 8.33 Решения
A2. Дроби НОИ-1-2020 37 50.54 Решения
A3. Авиокомпания НОИ-1-2020 11 60.00 Решения
B1. К-периферия НОИ-1-2020 58 44.66 Решения
B2. Разделяне НОИ-1-2020 25 73.60 Решения
B3. Редица НОИ-1-2020 101 61.78 Решения
C1. Шах НОИ-1-2020 40 52.50 Решения
C2. Втори максимум НОИ-1-2020 136 56.91 Решения
C3. Най-близка стойност НОИ-1-2020 134 42.01 Решения
D1. Интервал НОИ-1-2020 88 57.84 Решения
D2. Отсечки НОИ-1-2020 84 43.93 Решения
D3. Сума НОИ-1-2020 151 45.63 Решения
E1. Умножение НОИ-1-2020 104 81.44 Решения
E2. Грешна сума НОИ-1-2020 77 71.69 Решения
E3. Парола НОИ-1-2020 90 73.22 Решения
A1. Сортиране НОИ-2-2020 50 15.22 Решения
A2. редици НОИ-2-2020 7 77.14 Решения
A3. Зима НОИ-2-2020 47 51.91 Решения
B1. Два контейнера НОИ-2-2020 37 59.73 Решения
B2. Излишни скоби НОИ-2-2020 9 2.78 Решения
B3. U-конгруентност НОИ-2-2020 52 31.25 Решения
C1. Лента НОИ-2-2020 97 51.46 Решения
C2. Диапазон НОИ-2-2020 78 60.68 Решения
C3. Конгруентност НОИ-2-2020 88 66.01 Решения
D1. Безопасна парола НОИ-2-2020 42 71.60 Решения