Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
D1. Числа Пролетен турнир 2019 50 66.60 Решения
D2. Максимално число Пролетен турнир 2019 30 53.27 Решения
D3. Без интервали Пролетен турнир 2019 27 38.37 Решения
D4. N-Фибоначи Пролетен турнир 2019 19 77.63 Решения
E1. Първокласни числа Пролетен турнир 2019 78 67.79 Решения
E2. Старият учител Пролетен турнир 2019 41 54.12 Решения
E3. Двугърба камила Пролетен турнир 2019 86 65.52 Решения
А1. Транспорт Летен турнир 2019 5 0.00 Решения
A2. Цветни книги Летен турнир 2019 1 0.00 Решения
A3. Крушки Летен турнир 2019 1 0.00 Решения
B1. Туризъм Летен турнир 2019 10 37.50 Решения
B2. ХОН Летен турнир 2019 12 65.83 Решения
B3. Коридор (not able to submit) Летен турнир 2019 1 0.00 Решения
C1. Популярен рейтинг Летен турнир 2019 11 71.55 Решения
C2. Намаляване чрез преместване Летен турнир 2019 4 25.00 Решения
C3. Квадрати Летен турнир 2019 15 38.80 Решения
C4. Ягоди Летен турнир 2019 1 100.00 Решения
D1. Мутекси Летен турнир 2019 4 100.00 Решения
D2. Подредица Летен турнир 2019 17 58.82 Решения
D3. Рамки Летен турнир 2019 28 53.14 Решения
D4. Цветни правоъгълници Летен турнир 2019 14 96.29 Решения
E1. Игра на карти Летен турнир 2019 29 67.86 Решения
Е2. Летище Летен турнир 2019 9 48.11 Решения
Е3. Мравки Летен турнир 2019 5 53.80 Решения
A1 - Circle Есенен турнир 2019 12 40.83 Решения
A1. Целоислени точки НОИ-1-2020 25 7.20 Решения
A2. Дроби НОИ-1-2020 24 55.83 Решения
A3. Авиокомпания НОИ-1-2020 3 23.33 Решения
B1. К-периферия НОИ-1-2020 31 50.65 Решения
B2. Разделяне НОИ-1-2020 19 75.26 Решения
B3. Редица НОИ-1-2020 49 63.88 Решения
C1. Шах НОИ-1-2020 25 64.00 Решения
C2. Втори максимум НОИ-1-2020 60 71.50 Решения
C3. Най-близка стойност НОИ-1-2020 77 36.62 Решения
D1. Интервал НОИ-1-2020 56 47.14 Решения
D2. Отсечки НОИ-1-2020 51 29.41 Решения
D3. Сума НОИ-1-2020 121 39.34 Решения
E1. Умножение НОИ-1-2020 64 75.78 Решения
E2. Грешна сума НОИ-1-2020 44 74.55 Решения
E3. Парола НОИ-1-2020 48 76.46 Решения
A1. Сортиране НОИ-2-2020 36 14.31 Решения
A2. редици НОИ-2-2020 4 82.50 Решения
A3. Зима НОИ-2-2020 20 45.75 Решения
B1. Два контейнера НОИ-2-2020 22 57.59 Решения
B2. Излишни скоби НОИ-2-2020 4 6.25 Решения
B3. U-конгруентност НОИ-2-2020 48 27.40 Решения
C1. Лента НОИ-2-2020 70 50.83 Решения
C2. Диапазон НОИ-2-2020 64 63.00 Решения
C3. Конгруентност НОИ-2-2020 70 68.19 Решения
D1. Безопасна парола НОИ-2-2020 23 57.87 Решения