Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
D1. Числа Пролетен турнир 2019 63 70.24 Решения
D2. Максимално число Пролетен турнир 2019 41 51.07 Решения
D3. Без интервали Пролетен турнир 2019 33 35.73 Решения
D4. N-Фибоначи Пролетен турнир 2019 19 77.63 Решения
E1. Първокласни числа Пролетен турнир 2019 117 68.31 Решения
E2. Старият учител Пролетен турнир 2019 58 60.55 Решения
E3. Двугърба камила Пролетен турнир 2019 97 66.96 Решения
А1. Транспорт Летен турнир 2019 7 0.00 Решения
A2. Цветни книги Летен турнир 2019 1 0.00 Решения
A3. Крушки Летен турнир 2019 1 0.00 Решения
B1. Туризъм Летен турнир 2019 10 37.50 Решения
B2. ХОН Летен турнир 2019 15 67.00 Решения
B3. Коридор (not able to submit) Летен турнир 2019 1 0.00 Решения
C1. Популярен рейтинг Летен турнир 2019 23 65.61 Решения
C2. Намаляване чрез преместване Летен турнир 2019 4 25.00 Решения
C3. Квадрати Летен турнир 2019 20 38.70 Решения
C4. Ягоди Летен турнир 2019 3 48.67 Решения
D1. Мутекси Летен турнир 2019 7 57.14 Решения
D2. Подредица Летен турнир 2019 18 60.06 Решения
D3. Рамки Летен турнир 2019 28 53.14 Решения
D4. Цветни правоъгълници Летен турнир 2019 14 96.29 Решения
E1. Игра на карти Летен турнир 2019 58 58.48 Решения
Е2. Летище Летен турнир 2019 16 67.50 Решения
Е3. Мравки Летен турнир 2019 7 67.00 Решения
A1 - Circle Есенен турнир 2019 17 28.82 Решения
A1. Целоислени точки НОИ-1-2020 55 9.09 Решения
A2. Дроби НОИ-1-2020 29 55.86 Решения
A3. Авиокомпания НОИ-1-2020 8 66.88 Решения
B1. К-периферия НОИ-1-2020 49 45.51 Решения
B2. Разделяне НОИ-1-2020 20 76.50 Решения
B3. Редица НОИ-1-2020 71 59.72 Решения
C1. Шах НОИ-1-2020 36 58.33 Решения
C2. Втори максимум НОИ-1-2020 99 64.65 Решения
C3. Най-близка стойност НОИ-1-2020 112 42.05 Решения
D1. Интервал НОИ-1-2020 83 56.27 Решения
D2. Отсечки НОИ-1-2020 81 43.09 Решения
D3. Сума НОИ-1-2020 145 45.52 Решения
E1. Умножение НОИ-1-2020 97 81.13 Решения
E2. Грешна сума НОИ-1-2020 74 70.54 Решения
E3. Парола НОИ-1-2020 75 76.93 Решения
A1. Сортиране НОИ-2-2020 46 15.54 Решения
A2. редици НОИ-2-2020 4 82.50 Решения
A3. Зима НОИ-2-2020 44 49.09 Решения
B1. Два контейнера НОИ-2-2020 33 59.39 Решения
B2. Излишни скоби НОИ-2-2020 8 3.13 Решения
B3. U-конгруентност НОИ-2-2020 49 28.88 Решения
C1. Лента НОИ-2-2020 87 53.30 Решения
C2. Диапазон НОИ-2-2020 67 64.66 Решения
C3. Конгруентност НОИ-2-2020 86 66.52 Решения
D1. Безопасна парола НОИ-2-2020 39 71.00 Решения