Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
D3. Точен квадрат НОИ-2 2019 16 26.63 Решения
E1. Последователност НОИ-2 2019 23 67.00 Решения
E2. Нечетен НОИ-2 2019 35 70.34 Решения
E3. Редица НОИ-2 2019 15 52.87 Решения
AB1. Изкачване НОИ-3 2019 49 34.57 Решения
AB2. Стени НОИ-3 2019 7 36.00 Решения
AB3. Траки НОИ-3 2019 30 60.87 Решения
AB4. Суми по двойки НОИ-3 2019 12 43.75 Решения
AB5. Квадрат НОИ-3 2019 8 14.75 Решения
AB6. Съобщение (не може да се събмитва) НОИ-3 2019 1 0.00 Решения
C1. Размяна НОИ-3 2019 6 86.67 Решения
C2. Миньор НОИ-3 2019 9 93.78 Решения
C3. Карти НОИ-3 2019 4 93.00 Решения
C4. Липсващи числа НОИ-3 2019 13 77.00 Решения
C5. Римски израз НОИ-3 2019 3 90.00 Решения
C6. Път или време НОИ-3 2019 3 90.33 Решения
D1. Решето на Ератостен НОИ-3 2019 36 50.75 Решения
D2. Стълбище НОИ-3 2019 3 98.00 Решения
D3. Поздрави НОИ-3 2019 8 56.38 Решения
D4. Аритметична прогресия НОИ-3 2019 17 40.53 Решения
D5. Игра НОИ-3 2019 3 89.67 Решения
D6. Симетрии НОИ-3 2019 3 100.00 Решения
E1. Последна цифра НОИ-3 2019 58 65.66 Решения
Е2. Събиране на привърженици НОИ-3 2019 22 60.82 Решения
Е3. Клиенти НОИ-3 2019 23 39.83 Решения
Е4. Числа НОИ-3 2019 48 48.27 Решения
E5. Сума НОИ-3 2019 23 69.57 Решения
E6. Произведение НОИ-3 2019 34 49.91 Решения
А1. Monopoly Пролетен турнир 2019 31 28.06 Решения
A2. Брояч Пролетен турнир 2019 2 50.00 Решения
A3. Автоматизация (not able to submit) Пролетен турнир 2019 0 NaN Решения
B1. Игра върху дърво Пролетен турнир 2019 19 83.68 Решения
B2. Балони Пролетен турнир 2019 22 29.09 Решения
B3. Монополи Пролетен турнир 2019 7 85.71 Решения
C1. Връзки Пролетен турнир 2019 32 45.38 Решения
C2. Съгласни низове Пролетен турнир 2019 14 92.50 Решения
C3. Първокласни числа Пролетен турнир 2019 8 72.00 Решения
C4. Игра върху дърво Пролетен турнир 2019 5 96.00 Решения
D1. Числа Пролетен турнир 2019 34 65.29 Решения
D2. Максимално число Пролетен турнир 2019 18 45.89 Решения
D3. Без интервали Пролетен турнир 2019 8 49.13 Решения
D4. N-Фибоначи Пролетен турнир 2019 16 73.44 Решения
E1. Първокласни числа Пролетен турнир 2019 70 65.14 Решения
E2. Старият учител Пролетен турнир 2019 35 54.83 Решения
E3. Двугърба камила Пролетен турнир 2019 63 61.43 Решения
А1. Транспорт Летен турнир 2019 3 0.00 Решения
A2. Цветни книги Летен турнир 2019 1 0.00 Решения
A3. Крушки Летен турнир 2019 1 0.00 Решения
B1. Туризъм Летен турнир 2019 4 50.00 Решения
B2. ХОН Летен турнир 2019 1 100.00 Решения