Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
Е2. ПЪТУВАНЕ Есенен турнир 2018 - група Е 53 66.17 Решения
Е3. ДИНИ Есенен турнир 2018 - група Е 53 60.38 Решения
A1.activity Day 1 Есенен турнир 2018 5 20.00 Решения
A2.resistance Day 1 Есенен турнир 2018 1 100.00 Решения
A3.ruler Day 1 Есенен турнир 2018 3 33.33 Решения
A1.chess Day 2 Есенен турнир 2018 3 0.00 Решения
A2.park Day 2 Есенен турнир 2018 2 0.00 Решения
A3.seats Day 2 Есенен турнир 2018 1 100.00 Решения
B1.trap Day 1 Есенен турнир 2018 1 100.00 Решения
B2.majorant Day 1 Есенен турнир 2018 1 100.00 Решения
B3.triangle Day 1 Есенен турнир 2018 1 100.00 Решения
B1.namuhs Day 2 Есенен турнир 2018 5 0.00 Решения
B2.artillery Day 2 Есенен турнир 2018 2 0.00 Решения
B3.domino Day 2 Есенен турнир 2018 1 100.00 Решения
C1.Отчет (report) Есенен турнир 2018 30 45.87 Решения
C2.Часовник (clock) Есенен турнир 2018 3 100.00 Решения
C3.Устойчивост (persistence) Есенен турнир 2018 5 100.00 Решения
D1.Промени числото (changenumber) Есенен турнир 2018 4 87.50 Решения
D2.Кодиране на съобщение (coding) Есенен турнир 2018 5 73.80 Решения
D3.Равенство (equation) Есенен турнир 2018 36 66.94 Решения
E1.Боядисване на ограда (painting) Есенен турнир 2018 8 76.63 Решения
E2.Пътуване (traveltime) Есенен турнир 2018 6 100.00 Решения
E3.Дини (dini) Есенен турнир 2018 8 85.00 Решения
1. Кули от монети JBOI - 2008 16 61.75 Решения
A1. Битови проблеми НОИ-1 2019 73 30.64 Решения
A2. Произведение НОИ-1 2019 4 75.00 Решения
А3. Суперхеронови триъгълници НОИ-1 2019 1 100.00 Решения
B1. Тройки НОИ-1 2019 26 54.23 Решения
B2. Зарове НОИ-1 2019 15 68.00 Решения
B3. perm16 НОИ-1 2019 11 74.36 Решения
C1. Пермутации НОИ-1 2019 72 49.17 Решения
C2. Лица НОИ-1 2019 22 71.36 Решения
C3. Растящи редици НОИ-1 2019 26 63.46 Решения
D1. Пощенски марки НОИ-1 2019 53 67.36 Решения
D2. Триъгълник НОИ-1 2019 77 70.39 Решения
D3. Нечетни цифри НОИ-1 2019 47 51.91 Решения
Е1. Дърва за горене НОИ-1 2019 83 74.40 Решения
E2. Тотем НОИ-1 2019 84 75.83 Решения
Е3. Боби туриста НОИ-1 2019 90 68.43 Решения
A1. Трамвайни маршрути НОИ-2 2019 14 38.21 Решения
A2. Съставни числа НОИ-2 2019 16 97.19 Решения
A3. Бръмбар НОИ-2 2019 13 56.85 Решения
B1. Естетика НОИ-2 2019 4 75.00 Решения
B2. Преструктуриране НОИ-2 2019 11 46.91 Решения
B3. Екскурзия НОИ-2 2019 11 56.64 Решения
C1. Точна степен НОИ-2 2019 8 100.00 Решения
C2. Резервоар НОИ-2 2019 6 100.00 Решения
C3. Алтернативно НОИ-2 2019 10 82.30 Решения
D1. Грипна ваканция НОИ-2 2019 1 100.00 Решения
D2. Последователност-2 НОИ-2 2019 6 82.33 Решения