Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
Е2. ПЪТУВАНЕ Есенен турнир 2018 - група Е 50 64.14 Решения
Е3. ДИНИ Есенен турнир 2018 - група Е 45 58.44 Решения
A1.activity Day 1 Есенен турнир 2018 3 33.33 Решения
A2.resistance Day 1 Есенен турнир 2018 1 100.00 Решения
A3.ruler Day 1 Есенен турнир 2018 3 33.33 Решения
A1.chess Day 2 Есенен турнир 2018 3 0.00 Решения
A2.park Day 2 Есенен турнир 2018 2 0.00 Решения
A3.seats Day 2 Есенен турнир 2018 1 100.00 Решения
B1.trap Day 1 Есенен турнир 2018 1 100.00 Решения
B2.majorant Day 1 Есенен турнир 2018 1 100.00 Решения
B3.triangle Day 1 Есенен турнир 2018 1 100.00 Решения
B1.namuhs Day 2 Есенен турнир 2018 5 0.00 Решения
B2.artillery Day 2 Есенен турнир 2018 2 0.00 Решения
B3.domino Day 2 Есенен турнир 2018 1 100.00 Решения
C1.Отчет (report) Есенен турнир 2018 26 50.08 Решения
C2.Часовник (clock) Есенен турнир 2018 3 100.00 Решения
C3.Устойчивост (persistence) Есенен турнир 2018 5 100.00 Решения
D1.Промени числото (changenumber) Есенен турнир 2018 4 87.50 Решения
D2.Кодиране на съобщение (coding) Есенен турнир 2018 4 86.50 Решения
D3.Равенство (equation) Есенен турнир 2018 13 68.46 Решения
E1.Боядисване на ограда (painting) Есенен турнир 2018 3 100.00 Решения
E2.Пътуване (traveltime) Есенен турнир 2018 4 100.00 Решения
E3.Дини (dini) Есенен турнир 2018 6 80.00 Решения
1. Кули от монети JBOI - 2008 16 61.75 Решения
A1. Битови проблеми НОИ-1 2019 34 14.65 Решения
A2. Произведение НОИ-1 2019 4 75.00 Решения
А3. Суперхеронови триъгълници НОИ-1 2019 1 100.00 Решения
B1. Тройки НОИ-1 2019 17 53.53 Решения
B2. Зарове НОИ-1 2019 10 67.60 Решения
B3. perm16 НОИ-1 2019 9 68.67 Решения
C1. Пермутации НОИ-1 2019 55 56.73 Решения
C2. Лица НОИ-1 2019 22 71.36 Решения
C3. Растящи редици НОИ-1 2019 11 69.09 Решения
D1. Пощенски марки НОИ-1 2019 31 61.61 Решения
D2. Триъгълник НОИ-1 2019 42 82.38 Решения
D3. Нечетни цифри НОИ-1 2019 40 48.25 Решения
Е1. Дърва за горене НОИ-1 2019 73 74.32 Решения
E2. Тотем НОИ-1 2019 69 79.13 Решения
Е3. Боби туриста НОИ-1 2019 78 67.60 Решения