Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
Е2. ПЪТУВАНЕ Есенен турнир 2018 - група Е 59 67.25 Решения
Е3. ДИНИ Есенен турнир 2018 - група Е 62 64.19 Решения
A1.activity Day 1 Есенен турнир 2018 9 11.11 Решения
A2.resistance Day 1 Есенен турнир 2018 1 100.00 Решения
A3.ruler Day 1 Есенен турнир 2018 3 33.33 Решения
A1.chess Day 2 Есенен турнир 2018 3 0.00 Решения
A2.park Day 2 Есенен турнир 2018 2 0.00 Решения
A3.seats Day 2 Есенен турнир 2018 1 100.00 Решения
B1.trap Day 1 Есенен турнир 2018 6 69.33 Решения
B2.majorant Day 1 Есенен турнир 2018 1 100.00 Решения
B3.triangle Day 1 Есенен турнир 2018 4 35.00 Решения
B1.namuhs Day 2 Есенен турнир 2018 5 0.00 Решения
B2.artillery Day 2 Есенен турнир 2018 2 0.00 Решения
B3.domino Day 2 Есенен турнир 2018 1 100.00 Решения
C1.Отчет (report) Есенен турнир 2018 43 43.37 Решения
C2.Часовник (clock) Есенен турнир 2018 6 53.00 Решения
C3.Устойчивост (persistence) Есенен турнир 2018 11 67.55 Решения
D1.Промени числото (changenumber) Есенен турнир 2018 8 76.88 Решения
D2.Кодиране на съобщение (coding) Есенен турнир 2018 6 61.50 Решения
D3.Равенство (equation) Есенен турнир 2018 48 62.38 Решения
E1.Боядисване на ограда (painting) Есенен турнир 2018 14 86.64 Решения
E2.Пътуване (traveltime) Есенен турнир 2018 14 91.21 Решения
E3.Дини (dini) Есенен турнир 2018 21 71.43 Решения
1. Кули от монети JBOI - 2008 16 61.75 Решения
A1. Битови проблеми НОИ-1 2019 77 29.51 Решения
A2. Произведение НОИ-1 2019 4 75.00 Решения
А3. Суперхеронови триъгълници НОИ-1 2019 2 100.00 Решения
B1. Тройки НОИ-1 2019 27 55.93 Решения
B2. Зарове НОИ-1 2019 18 66.67 Решения
B3. perm16 НОИ-1 2019 11 74.36 Решения
C1. Пермутации НОИ-1 2019 82 51.34 Решения
C2. Лица НОИ-1 2019 27 74.07 Решения
C3. Растящи редици НОИ-1 2019 41 53.66 Решения
D1. Пощенски марки НОИ-1 2019 57 63.51 Решения
D2. Триъгълник НОИ-1 2019 81 69.14 Решения
D3. Нечетни цифри НОИ-1 2019 55 46.18 Решения
Е1. Дърва за горене НОИ-1 2019 101 74.50 Решения
E2. Тотем НОИ-1 2019 101 75.94 Решения
Е3. Боби туриста НОИ-1 2019 114 61.73 Решения
A1. Трамвайни маршрути НОИ-2 2019 16 45.94 Решения
A2. Съставни числа НОИ-2 2019 17 97.35 Решения
A3. Бръмбар НОИ-2 2019 13 56.85 Решения
B1. Естетика НОИ-2 2019 4 75.00 Решения
B2. Преструктуриране НОИ-2 2019 11 46.91 Решения
B3. Екскурзия НОИ-2 2019 13 58.92 Решения
C1. Точна степен НОИ-2 2019 11 90.91 Решения
C2. Резервоар НОИ-2 2019 14 93.00 Решения
C3. Алтернативно НОИ-2 2019 20 60.40 Решения
D1. Грипна ваканция НОИ-2 2019 2 100.00 Решения
D2. Последователност-2 НОИ-2 2019 7 84.86 Решения