Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
C1 - ШИФЪР «РЕШЕТКА» Летен турнир - 2018 37 52.70 Решения
C2 - РЕДИЦА Летен турнир - 2018 45 61.40 Решения
C3 - ТУРНИР Летен турнир - 2018 4 100.00 Решения
C4 - РЕДУКЦИЯ Летен турнир - 2018 26 46.54 Решения
D1 - РЕДИЦА Летен турнир - 2018 81 52.28 Решения
D2 - ЗАБАВНИ ЧИСЛА Летен турнир - 2018 142 29.80 Решения
D3 - ТРОЙКА Летен турнир - 2018 67 45.93 Решения
D4 - СТЪЛБИЧКИ И ПЪРЗАЛКИ Летен турнир - 2018 31 64.06 Решения
E1 - ИГРА НА КЛЕТЪЧНО ПОЛЕ Летен турнир - 2018 25 65.80 Решения
E2 - НАЙ-ДЪЛЪГ ПОДНИЗ Летен турнир - 2018 18 67.56 Решения
E3 - РЕДИЦА Летен турнир - 2018 33 42.18 Решения
1. Числа в линии "Младен Манев" 2018 55 67.58 Решения
2. Метро "Младен Манев" 2018 12 67.92 Решения
3. Премахване "Младен Манев" 2018 19 6.53 Решения
A1.activity Day 1 Есенен турнир 2018 28 3.57 Решения
A2.resistance Day 1 Есенен турнир 2018 11 26.82 Решения
A3.ruler Day 1 Есенен турнир 2018 4 50.00 Решения
A1.chess Day 2 Есенен турнир 2018 5 0.00 Решения
A2.park Day 2 Есенен турнир 2018 2 0.00 Решения
A3.seats Day 2 Есенен турнир 2018 3 33.33 Решения
B1.trap Day 1 Есенен турнир 2018 25 63.52 Решения
B2.majorant Day 1 Есенен турнир 2018 11 21.27 Решения
B3.triangle Day 1 Есенен турнир 2018 13 66.15 Решения
B1.namuhs Day 2 Есенен турнир 2018 9 13.89 Решения
B2.artillery Day 2 Есенен турнир 2018 8 17.50 Решения
B3.domino Day 2 Есенен турнир 2018 8 76.88 Решения
C1.Отчет (report) Есенен турнир 2018 109 41.55 Решения
C2.Часовник (clock) Есенен турнир 2018 21 68.38 Решения
C3.Устойчивост (persistence) Есенен турнир 2018 36 66.78 Решения
D1.Промени числото (changenumber) Есенен турнир 2018 37 62.57 Решения
D2.Кодиране на съобщение (coding) Есенен турнир 2018 18 53.33 Решения
D3.Равенство (equation) Есенен турнир 2018 135 55.66 Решения
E1.Боядисване на ограда (painting) Есенен турнир 2018 91 49.47 Решения
E2.Пътуване (traveltime) Есенен турнир 2018 69 59.35 Решения
E3.Дини (dini) Есенен турнир 2018 68 63.24 Решения
1. Кули от монети JBOI - 2008 17 64.00 Решения
A1. Битови проблеми НОИ-1 2019 120 20.30 Решения
A2. Произведение НОИ-1 2019 10 44.00 Решения
А3. Суперхеронови триъгълници НОИ-1 2019 10 43.00 Решения
B1. Тройки НОИ-1 2019 65 57.23 Решения
B2. Зарове НОИ-1 2019 27 61.48 Решения
B3. perm16 НОИ-1 2019 25 59.20 Решения
C1. Пермутации НОИ-1 2019 137 54.38 Решения
C2. Лица НОИ-1 2019 45 80.44 Решения
C3. Растящи редици НОИ-1 2019 84 64.05 Решения
D1. Пощенски марки НОИ-1 2019 110 57.36 Решения
D2. Триъгълник НОИ-1 2019 188 60.80 Решения
D3. Нечетни цифри НОИ-1 2019 113 39.29 Решения
Е1. Дърва за горене НОИ-1 2019 169 76.78 Решения
E2. Тотем НОИ-1 2019 175 77.94 Решения