Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
C1 - ШИФЪР «РЕШЕТКА» Летен турнир - 2018 41 57.32 Решения
C2 - РЕДИЦА Летен турнир - 2018 51 62.73 Решения
C3 - ТУРНИР Летен турнир - 2018 17 38.71 Решения
C4 - РЕДУКЦИЯ Летен турнир - 2018 30 49.33 Решения
D1 - РЕДИЦА Летен турнир - 2018 87 54.43 Решения
D2 - ЗАБАВНИ ЧИСЛА Летен турнир - 2018 183 31.33 Решения
D3 - ТРОЙКА Летен турнир - 2018 80 53.64 Решения
D4 - СТЪЛБИЧКИ И ПЪРЗАЛКИ Летен турнир - 2018 33 66.24 Решения
E1 - ИГРА НА КЛЕТЪЧНО ПОЛЕ Летен турнир - 2018 26 67.12 Решения
E2 - НАЙ-ДЪЛЪГ ПОДНИЗ Летен турнир - 2018 20 70.80 Решения
E3 - РЕДИЦА Летен турнир - 2018 37 47.65 Решения
1. Числа в линии "Младен Манев" 2018 60 69.65 Решения
2. Метро "Младен Манев" 2018 12 67.92 Решения
3. Премахване "Младен Манев" 2018 21 5.90 Решения
A1.activity Day 1 Есенен турнир 2018 47 2.13 Решения
A2.resistance Day 1 Есенен турнир 2018 22 22.73 Решения
A3.ruler Day 1 Есенен турнир 2018 20 42.00 Решения
A1.chess Day 2 Есенен турнир 2018 6 0.00 Решения
A2.park Day 2 Есенен турнир 2018 4 0.00 Решения
A3.seats Day 2 Есенен турнир 2018 5 26.00 Решения
B1.trap Day 1 Есенен турнир 2018 26 61.50 Решения
B2.majorant Day 1 Есенен турнир 2018 11 21.27 Решения
B3.triangle Day 1 Есенен турнир 2018 31 50.97 Решения
B1.namuhs Day 2 Есенен турнир 2018 15 8.33 Решения
B2.artillery Day 2 Есенен турнир 2018 8 17.50 Решения
B3.domino Day 2 Есенен турнир 2018 13 77.31 Решения
C1.Отчет (report) Есенен турнир 2018 240 40.25 Решения
C2.Часовник (clock) Есенен турнир 2018 27 64.96 Решения
C3.Устойчивост (persistence) Есенен турнир 2018 55 64.31 Решения
D1.Промени числото (changenumber) Есенен турнир 2018 50 65.30 Решения
D2.Кодиране на съобщение (coding) Есенен турнир 2018 26 58.85 Решения
D3.Равенство (equation) Есенен турнир 2018 171 55.61 Решения
E1.Боядисване на ограда (painting) Есенен турнир 2018 154 53.40 Решения
E2.Пътуване (traveltime) Есенен турнир 2018 102 57.42 Решения
E3.Дини (dini) Есенен турнир 2018 102 70.49 Решения
1. Кули от монети JBOI - 2008 26 51.65 Решения
A1. Битови проблеми НОИ-1 2019 154 19.66 Решения
A2. Произведение НОИ-1 2019 25 48.80 Решения
А3. Суперхеронови триъгълници НОИ-1 2019 24 44.33 Решения
B1. Тройки НОИ-1 2019 82 59.51 Решения
B2. Зарове НОИ-1 2019 48 65.17 Решения
B3. perm16 НОИ-1 2019 38 52.89 Решения
C1. Пермутации НОИ-1 2019 170 53.47 Решения
C2. Лица НОИ-1 2019 54 75.93 Решения
C3. Растящи редици НОИ-1 2019 127 60.47 Решения
D1. Пощенски марки НОИ-1 2019 152 52.63 Решения
D2. Триъгълник НОИ-1 2019 214 62.34 Решения
D3. Нечетни цифри НОИ-1 2019 143 42.17 Решения
Е1. Дърва за горене НОИ-1 2019 223 73.77 Решения
E2. Тотем НОИ-1 2019 231 75.15 Решения