Решения на 3. Премахване

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
17 май, 22:54 "Младен Манев" 2018 3. Премахване
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
31 дек., 12:48 "Младен Манев" 2018 3. Премахване
Level 13
Добрин Башев
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.98 16108
07 ноем., 20:12 "Младен Манев" 2018 3. Премахване
Level 28
Crown
Vesselin Markovich
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2.02 4
03 ноем., 16:17 "Младен Манев" 2018 3. Премахване
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.18 15688
03 ноем., 16:13 "Младен Манев" 2018 3. Премахване
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.15 16380
03 ноем., 16:04 "Младен Манев" 2018 3. Премахване
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.18 16384
27 окт., 19:37 "Младен Манев" 2018 3. Премахване
Level 7
Badge
sdybvuskdbdf
ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2.02 14168
27 окт., 19:14 "Младен Манев" 2018 3. Премахване
Level 7
Badge
sdybvuskdbdf
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.96 14612
27 окт., 19:03 "Младен Манев" 2018 3. Премахване
Level 7
Badge
sdybvuskdbdf
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.09 15968
27 окт., 18:59 "Младен Манев" 2018 3. Премахване
Level 7
Badge
sdybvuskdbdf
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.12 16380
27 окт., 18:39 "Младен Манев" 2018 3. Премахване
Level 7
Badge
sdybvuskdbdf
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl ml tl tl tl tl tl 1.14 16480
27 окт., 18:12 "Младен Манев" 2018 3. Премахване
Level 7
Badge
sdybvuskdbdf
ok wa ok wa ok wa ok wa tl ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2.02 14116
27 окт., 18:06 "Младен Манев" 2018 3. Премахване
Level 7
Badge
sdybvuskdbdf
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 2.02 14152
27 окт., 17:51 "Младен Манев" 2018 3. Премахване
Level 7
Badge
sdybvuskdbdf
ok ok ok wa ok ok ok ok tl ok tl tl tl tl re tl tl re re re re re re re tl 2.02 12688
22 окт., 23:06 "Младен Манев" 2018 3. Премахване
Level 25
Карина Карачорова
ok ok ok ok wa ok ok re tl wa tl tl tl tl re tl tl re re re re re re re tl 2.02 8464
22 окт., 23:01 "Младен Манев" 2018 3. Премахване
Level 25
Карина Карачорова
ok wa ok wa wa wa ok re tl wa tl tl tl tl re tl tl re re re re re re re tl 2.02 8468
22 окт., 22:56 "Младен Манев" 2018 3. Премахване
Level 25
Карина Карачорова
wa wa wa wa wa wa wa re tl wa tl tl tl tl re tl tl re re re re re re re tl 2.02 8464
22 окт., 21:32 "Младен Манев" 2018 3. Премахване
Level 10
Badge
Мартин Маринов
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.11 15768
22 окт., 16:11 "Младен Манев" 2018 3. Премахване
Level 10
Badge
Мартин Маринов
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 9.41 16120