Level 37
Crown

Ниво 39

Ясен Пенчев (Габрово)

Статистика

  • Опит: 384395/390000
  • Пратени решения: 2810
  • Решения за 100 точки: 747
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
13 май, 20:43 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски Ясен Пенчев C/C++ ok ml ok ok ok ml ok ml wa wa
13 май, 20:42 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски Ясен Пенчев C/C++ ok ok ok ml ok ml ok ok ok ok
13 май, 20:41 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски Ясен Пенчев C/C++ ok ok ml ok ok ok ok ok ok ml
13 май, 20:41 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски Ясен Пенчев C/C++ ml ok ok ok ml ok ok ml ml ml
13 май, 20:39 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски Ясен Пенчев C/C++ ok ok ml ok ml ok ok ok ok ok
13 май, 20:39 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски Ясен Пенчев C/C++ ml ok ml ok ok ok ok ok ok ok
13 май, 20:38 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски Ясен Пенчев C/C++ ok ok ok ok ml ml ok ok ml ok
13 май, 20:38 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски Ясен Пенчев C/C++ ml ok ml ok ok ok ml ml ok ml
13 май, 20:37 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски Ясен Пенчев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ml ok ok
13 май, 20:36 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски Ясен Пенчев C/C++ ml ok ml ok ml ok ok ok ok ml
Назад