Level 19
Badge

Ниво 20

Карина Карачорова (Варна)

Статистика

  • Опит: 95470/105000
  • Пратени решения: 472
  • Решения за 100 точки: 184
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
11 юни, 12:50 НОИ-2 2009 D2. Хляб и сирене Карина Карачорова C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
11 юни, 03:17 НОИ-2 2008 D3. Числа Карина Карачорова C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
11 юни, 03:14 НОИ-2 2008 D1. Кръг Карина Карачорова C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
11 юни, 03:14 НОИ-2 2008 D3. Числа Карина Карачорова C/C++ ok wa ok ok wa wa ok wa ok wa wa
11 юни, 03:14 НОИ-2 2008 A1. Суми от прости числа Карина Карачорова C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
11 юни, 02:58 НОИ-2 2008 D3. Числа Карина Карачорова C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa tl wa wa
11 юни, 02:50 НОИ-2 2008 D3. Числа Карина Карачорова C/C++ ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok
11 юни, 02:38 НОИ-2 2008 D1. Кръг Карина Карачорова C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
07 юни, 01:31 Пролетен турнир - 2012 D3 - Робот Карина Карачорова C/C++ ok ok wa ok ok ok wa ok ok ok wa ok ok ok wa ok ok ok ok ok wa ok ok ok wa ok ok ok wa ok ok ok wa ok ok ok wa wa wa wa wa ok wa ok ok wa wa wa wa wa ok
07 юни, 01:21 Пролетен турнир - 2012 D3 - Робот Карина Карачорова C/C++ wa wa wa wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok wa ok wa ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa ok
Назад