Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
Задача. ИГРА Тренировъчно състезание № 5 2011 13 77.62 Решения
Скоби Тренировъчно състезание № 5 2011 26 39.85 Решения
Задача C. СТЕКОВО ПОЛИМИНО Тренировъчно състезание № 5 2011 17 66.24 Решения
Задача C4. ПОКОКИ 1-во контролно група C - 2013 190 37.98 Решения
Задача С5. ЧАСОВНИК 1-во контролно група C - 2013 44 62.30 Решения
Задача C6. ПРИБЛИЖАВАНЕ ОТДОЛУ 1-во контролно група C - 2013 80 72.43 Решения
Задача C1. ЕВТИН ПЪТ 2-ро контролно група C - 2013 42 46.24 Решения
Задача C2. СТЪКЛЕНИ ЧАШИ 2-ро контролно група C - 2013 41 65.61 Решения
Задача C3. ТОЧКА И ОТСЕЧКА 2-ро контролно група C - 2013 79 58.15 Решения
Задача С1. ПРЕМИЯ Тренировъчно състезание №1 2013 14 62.43 Решения
Задача C2. Банки Тренировъчно състезание №1 2013 27 51.78 Решения
Задача C3. ПАРКИНГ НА УЛИЦА МАГИСТРАЛНА Тренировъчно състезание №1 2013 12 71.83 Решения
Задача С1. КВАДРАТИ 1-во контролно група C - 2014 15 25.07 Решения
Задача С2. КОД НА ЦЕЗАР 1-во контролно група C - 2014 37 83.27 Решения
Задача C3. ТАБЛИЦА 1-во контролно група C - 2014 26 62.23 Решения
Задача C4. ОГЪРЛИЦА 2-ро контролно група C - 2014 130 66.32 Решения
Задача C5. ПАЛИНДРОМИ 2-ро контролно група C - 2014 20 93.10 Решения
Задача C6. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 2-ро контролно група C - 2014 35 57.66 Решения
Задача С1. НАСТАНЯВАНЕ 1-во контролно група C - 2016 65 47.20 Решения
Задача C2. ИГРА 1-во контролно група C - 2016 31 75.55 Решения
Задача C3. РАЗМЯНА 1-во контролно група C - 2016 81 27.09 Решения
A1. Оцветяване НОИ-1 2009 138 19.96 Решения
А2. Шосета НОИ-1 2009 44 70.45 Решения
А3. Сансу НОИ-1 2009 35 80.54 Решения
B1. Последно изключен НОИ-1 2009 32 64.69 Решения
B2. Фатален алгоритъм НОИ-1 2009 16 56.88 Решения
B3. Камъни НОИ-1 2009 35 82.31 Решения
C1. Максимална сума НОИ-1 2009 176 72.63 Решения
С2. Факториел НОИ-1 2009 76 69.39 Решения
С3. Калкулатор НОИ-1 2009 70 72.27 Решения
D1. Дума НОИ-1 2009 138 71.61 Решения
D2. Квадрати НОИ-1 2009 212 62.44 Решения
D3. Снежанка НОИ-1 2009 142 77.97 Решения
E1. Песен НОИ-1 2009 330 70.77 Решения
E2. Код НОИ-1 2009 218 62.47 Решения
E3. Награда НОИ-1 2009 293 70.51 Решения
A1. Игра Есенен турнир 2006 21 26.33 Решения
А2. Слънчогледи Есенен турнир 2006 29 58.34 Решения
А3. Храна Есенен турнир 2006 4 75.00 Решения
B1. Фибоначи Есенен турнир 2006 22 38.73 Решения
B2. ABC Есенен турнир 2006 26 51.73 Решения
B3. Правоъгълни триъгълници Есенен турнир 2006 3 63.67 Решения
C1. Простота отдясно Есенен турнир 2006 55 61.20 Решения
C2. Платка Есенен турнир 2006 14 0.00 Решения
C3. Darts Есенен турнир 2006 4 75.25 Решения
D1. Завещание Есенен турнир 2006 183 60.04 Решения
D2. Влакове Есенен турнир 2006 73 63.44 Решения
D3. Библиотека Есенен турнир 2006 115 68.74 Решения
A1 Есенен турнир 2005 3 33.33 Решения
A2 Есенен турнир 2005 0 NaN Решения