Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
A3 Есенен турнир 2005 13 85.69 Решения
E1 Есенен турнир 2005 12 0.00 Решения
A1 Есенен турнир 2004 (само група Е) 8 0.00 Решения
A2 Есенен турнир 2004 (само група Е) 0 NaN Решения
A3 Есенен турнир 2004 (само група Е) 0 NaN Решения
B1 Есенен турнир 2004 (само група Е) 0 NaN Решения
B2 Есенен турнир 2004 (само група Е) 0 NaN Решения
B3 Есенен турнир 2004 (само група Е) 0 NaN Решения
C1 Есенен турнир 2004 (само група Е) 0 NaN Решения
C2 Есенен турнир 2004 (само група Е) 0 NaN Решения
C3 Есенен турнир 2004 (само група Е) 0 NaN Решения
D1 Есенен турнир 2004 (само група Е) 0 NaN Решения
D2 Есенен турнир 2004 (само група Е) 0 NaN Решения
D3 Есенен турнир 2004 (само група Е) 0 NaN Решения
E1. Неравенство Есенен турнир 2004 (само група Е) 54 0.00 Решения
E2. Каса Есенен турнир 2004 (само група Е) 17 0.00 Решения
E3. Прозорец Есенен турнир 2004 (само група Е) 34 0.00 Решения
A1. Кули Есенен турнир 2016 354 18.36 Решения
А2. Играта „Делимост“ Есенен турнир 2016 12 0.00 Решения
А3. Биатлон Есенен турнир 2016 74 31.42 Решения
B1. Пътища в мултиграф Есенен турнир 2016 130 28.83 Решения
B2. Кула Есенен турнир 2016 177 52.26 Решения
B3. Евтино пътуване Есенен турнир 2016 96 60.51 Решения
C1. Нули Есенен турнир 2016 147 46.12 Решения
C2. Кодиране Есенен турнир 2016 202 52.57 Решения
C3. Триъгълници Есенен турнир 2016 345 37.86 Решения
D1. Шерлок Холмс Есенен турнир 2016 172 52.12 Решения
D2. Брой делители Есенен турнир 2016 538 50.75 Решения
D3. Палиндром Есенен турнир 2016 294 41.36 Решения
E1. Часовник Есенен турнир 2016 521 64.64 Решения
Е2. Minesweeper Есенен турнир 2016 233 67.81 Решения
Е3. Зайо Байо Есенен турнир 2016 578 51.85 Решения
A1. Наклон НОИ-1 2017 219 19.13 Решения
A2. Обобщен фибоначи НОИ-1 2017 56 34.04 Решения
A3. Ръкостискания НОИ-1 2017 58 57.76 Решения
B1. Сума НОИ-1 2017 109 65.78 Решения
B2. Манхатъново разстояние НОИ-1 2017 91 77.01 Решения
B3. Автомобилно състезание НОИ-1 2017 119 70.80 Решения
C1. Клас НОИ-1 2017 169 69.64 Решения
C2. Множества НОИ-1 2017 175 49.89 Решения
C3. Разлика НОИ-1 2017 188 57.66 Решения
D1. Число НОИ-1 2017 390 51.90 Решения
D2. Клас НОИ-1 2017 279 44.14 Решения
D3. Кръгчета НОИ-1 2017 195 84.51 Решения
E1. Топчета НОИ-1 2017 357 78.63 Решения
E2. Число НОИ-1 2017 354 75.82 Решения
E3. Парола НОИ-1 2017 355 64.28 Решения
A1 Пролетен турнир 2004 1 0.00 Решения
A2 Пролетен турнир 2004 2 0.00 Решения
A3 Пролетен турнир 2004 2 50.00 Решения