Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
B3 - TOTO Пролетен Турнир 2015 19 68.42 Решения
А1 - Максимално Произведение Пролетен Турнир 2015 35 49.06 Решения
A2 - Върторинт Пролетен Турнир 2015 30 60.17 Решения
A3 - Игра с топчета Пролетен Турнир 2015 26 61.46 Решения
АК1 - Супер Марио 3-то контролно група А - 2015 115 61.86 Решения
АК2 - Детайли 3-то контролно група А - 2015 15 38.40 Решения
АК3 - Разрязване на квадрат 3-то контролно група А - 2015 21 51.38 Решения
C1 - Царство 2-ро контролно група C - 2015 69 42.74 Решения
C2 - Куб 2-ро контролно група C - 2015 31 68.81 Решения
C3 - Супер Марио 2-ро контролно група C - 2015 175 50.78 Решения
1.1 Hypercube RMMS 2014 16 18.13 Решения
1.2 Rooks RMMS 2014 6 30.00 Решения
1.3 Source RMMS 2014 8 18.13 Решения
2.1 Min XOR RMMS 2014 39 32.56 Решения
2.2 Parking RMMS 2014 38 34.61 Решения
2.3 Segments RMMS 2014 9 36.00 Решения
1.1 - Spoiler RMMS 2015 9 0.00 Решения
1.2 - Chimichangas RMMS 2015 4 0.00 Решения
2.1 - Euclid RMMS 2015 13 0.00 Решения
2.2 - Infinitywar RMMS 2015 51 0.00 Решения
2.3 - Password RMMS 2015 9 0.00 Решения
A1 - Пътища Есенен турнир 2015 283 20.12 Решения
A2 - Игра Есенен турнир 2015 68 43.44 Решения
A3 - Rain again Есенен турнир 2015 29 40.83 Решения
B1 - Квадрати Есенен турнир 2015 56 38.93 Решения
В2 - Максимално лице Есенен турнир 2015 167 75.03 Решения
B3 - Таблица Есенен турнир 2015 69 61.59 Решения
С1 - Два низа Есенен турнир 2015 219 51.45 Решения
С2 - Размествания Есенен турнир 2015 176 33.27 Решения
С3 - Agrain Есенен турнир 2015 159 45.43 Решения
D1 - Магазин Есенен турнир 2015 396 48.93 Решения
D2 - Правоъгълници Есенен турнир 2015 139 50.76 Решения
D3 - Топчета Есенен турнир 2015 301 63.84 Решения
Е1 - Пчеличката Мая Есенен турнир 2015 509 57.67 Решения
Е2 - Клетки Есенен турнир 2015 225 58.04 Решения
Е3 - Асансьор Есенен турнир 2015 553 56.00 Решения
А1 - Две редици НОИ-1 2016 194 15.68 Решения
А2 - Сянка НОИ-1 2016 17 61.47 Решения
А3 - Неясна сума НОИ-1 2016 24 53.88 Решения
В1 - Редица НОИ-1 2016 176 59.12 Решения
В2 - Транспортни възли НОИ-1 2016 175 61.49 Решения
В3 - Суми НОИ-1 2016 91 61.43 Решения
С1 - Сума НОИ-1 2016 123 69.68 Решения
С2 - Степен НОИ-1 2016 202 63.89 Решения
С3 - Тетрис НОИ-1 2016 96 86.89 Решения
D1 - Кодова дума НОИ-1 2016 143 67.55 Решения
D2 - Хартия НОИ-1 2016 187 71.19 Решения
D3 - Уравнение НОИ-1 2016 144 80.36 Решения
E1 - Клечки от кибрит НОИ-1 2016 554 59.62 Решения
E2 - Събиране НОИ-1 2016 415 70.61 Решения