Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
В3. Салам Пролетен Турнир 2011 189 54.96 Решения
С1. Игра Пролетен Турнир 2011 217 55.46 Решения
С2. Сума Пролетен Турнир 2011 273 45.03 Решения
С3. Сватба Пролетен Турнир 2011 375 50.90 Решения
D1. Състезатели Пролетен Турнир 2011 160 66.47 Решения
D2. Необикновени дроби Пролетен Турнир 2011 388 56.24 Решения
D3. Банков Код Пролетен Турнир 2011 86 65.45 Решения
Е1. Скоби Пролетен Турнир 2011 344 65.14 Решения
Е2. Цифри Пролетен Турнир 2011 246 74.55 Решения
E3. Футбол Пролетен Турнир 2011 395 78.76 Решения
А - Отсечки XXIII Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране 43 13.95 Решения
B - Тополовградски хиперкубове XXIII Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране 5 60.00 Решения
C - Среща с извънземните XXIII Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране 16 50.00 Решения
D - Оцветяване на отсечки XXIII Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране 5 20.00 Решения
E - Покриване на паралелепипед XXIII Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране 1 0.00 Решения
F - Музика XXIII Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране 1 0.00 Решения
G - Боклуци XXIII Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране 1 0.00 Решения
H - Хълмове XXIII Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране 37 0.00 Решения
I - Специални числа XXIII Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране 46 4.35 Решения
J - Поглътково кодиране XXIII Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране 0 NaN Решения
K - Коктейл XXIII Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране 0 NaN Решения
L - Домино XXIII Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране 5 0.00 Решения
M - Телефони XXIII Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране 59 11.86 Решения
K1 - Логически израз 4-то Контролно група А - 2011 21 53.29 Решения
K2 - Операции в Думи 4-то Контролно група А - 2011 2 50.00 Решения
K3 - Правоъгълници 4-то Контролно група А - 2011 19 59.00 Решения
Задача А Състезателно Програмиране 2011 - Домашно 1 106 9.43 Решения
Задача B Състезателно Програмиране 2011 - Домашно 1 70 17.14 Решения
Задача C Състезателно Програмиране 2011 - Домашно 1 62 6.45 Решения
apples ДАА Упражнение 6 2012 89 37.30 Решения
lab ДАА Упражнение 6 2012 38 31.58 Решения
Powersum Състезание на Иво Странджев и Сашо Георгиев 189 35.00 Решения
Caribbean Състезание на Иво Странджев и Сашо Георгиев 66 37.80 Решения
Watering Състезание на Иво Странджев и Сашо Георгиев 153 36.24 Решения
2circles BOI 2011 0 NaN Решения
medians BOI 2011 2 0.00 Решения
trapezoid BOI 2011 0 NaN Решения
pawns JBOI 2011 25 0.00 Решения
puzzle JBOI 2011 4 33.75 Решения
sorting JBOI 2011 11 52.27 Решения
heritage JBOI 2011 4 0.00 Решения
spiral123 JBOI 2011 0 NaN Решения
samba JBOI 2011 51 60.20 Решения
Act ДАА 2012 - Контролно 1 14 7.14 Решения
Another Game ДАА 2012 - Контролно 1 11 0.00 Решения
Scheduling ДАА 2012 - Контролно 1 27 16.67 Решения
Coins ДАА 2012 - Контролно 1 28 26.07 Решения
Elliot ДАА 2012 - Контролно 1 12 34.17 Решения
А1. Стандартна задача Есенен турнир 2011 319 9.35 Решения
А3. Подводница Есенен турнир 2011 105 63.01 Решения