Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
G. Изненада за Уенди Турнир за Купата на Декана 2010 10 20.00 Решения
H. Рицари Турнир за Купата на Декана 2010 4 50.00 Решения
I. Панделки Турнир за Купата на Декана 2010 24 50.00 Решения
J. Сила Турнир за Купата на Декана 2010 31 58.06 Решения
Задача 1 - Домашно Арена 4 - Уран 324 38.61 Решения
Задача 2 - Разширяващо се число Арена 4 - Уран 307 48.93 Решения
Задача 3 - Ламята Фаска Арена 4 - Уран 162 55.80 Решения
Задача 4 - Лампи Арена 4 - Уран 321 54.61 Решения
А1 - Кино НОИ-1 2011 360 13.81 Решения
А2 - Прави Линии НОИ-1 2011 76 61.12 Решения
А3 - Разлика от Кубове НОИ-1 2011 136 49.57 Решения
В1 - Ивет Лалова НОИ-1 2011 119 56.96 Решения
В2 - Начупена Линия НОИ-1 2011 64 69.61 Решения
В3 - Ябълки НОИ-1 2011 131 68.33 Решения
С1 - Отсечки НОИ-1 2011 391 65.83 Решения
С2 - Таблица НОИ-1 2011 274 61.94 Решения
С3 - Кръгли Числа НОИ-1 2011 263 67.83 Решения
D1 - Телефон НОИ-1 2011 278 75.85 Решения
D2 - Делимост НОИ-1 2011 571 44.37 Решения
D3 - Температура НОИ-1 2011 247 62.36 Решения
E1 - Фигура НОИ-1 2011 849 37.31 Решения
E2 - Ремонт НОИ-1 2011 829 60.17 Решения
E3 - Число НОИ-1 2011 848 70.65 Решения
Задача 1 - Дявол Арена 5 - Уран 163 53.25 Решения
Задача 2 - Преследване Арена 5 - Уран 86 54.42 Решения
Задача 3 - Пиле по императорски Арена 5 - Уран 115 42.61 Решения
Задача 4 - Lidl Арена 5 - Уран 56 39.82 Решения
А2 - Израз НОИ-2 2011 173 13.92 Решения
А1 - Жабок НОИ-2 2011 71 60.54 Решения
А3 - Подслушване НОИ-2 2011 142 35.60 Решения
B1 - Палиндроми НОИ-2 2011 165 49.90 Решения
B2 - Калкулатор НОИ-2 2011 160 61.10 Решения
B3 - Гвоздеи НОИ-2 2011 117 66.17 Решения
C1 - Рози НОИ-2 2011 288 60.98 Решения
C2 - Бъчви НОИ-2 2011 148 54.36 Решения
C3 - Робот НОИ-2 2011 221 45.42 Решения
D1 - Букви НОИ-2 2011 314 58.75 Решения
D2 - Ненамаляваща редица НОИ-2 2011 362 63.64 Решения
D3 - Забраненият коридор НОИ-2 2011 206 76.58 Решения
E1 - Бутилки НОИ-2 2011 293 63.12 Решения
E2 - Кап и Рикап НОИ-2 2011 287 58.20 Решения
E3 - Игра на букви НОИ-2 2011 510 50.94 Решения
А1 - Управление на проект Зимни 2011 172 20.93 Решения
А2 - Спектри Зимни 2011 31 41.55 Решения
А3 - Срив Зимни 2011 81 19.98 Решения
А4 - Hidden Зимни 2011 102 55.21 Решения
B1 - Алеи Зимни 2011 179 52.35 Решения
B2 - Изпъкнал многоъгълник Зимни 2011 147 68.48 Решения
B3 - Низове Зимни 2011 146 68.25 Решения
C1 - Песни Зимни 2011 162 57.28 Решения