Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
G. Изненада за Уенди Турнир за Купата на Декана 2010 10 20.00 Решения
H. Рицари Турнир за Купата на Декана 2010 13 15.38 Решения
I. Панделки Турнир за Купата на Декана 2010 24 50.00 Решения
J. Сила Турнир за Купата на Декана 2010 32 59.38 Решения
Задача 1 - Домашно Арена 4 - Уран 328 39.15 Решения
Задача 2 - Разширяващо се число Арена 4 - Уран 362 45.72 Решения
Задача 3 - Ламята Фаска Арена 4 - Уран 188 53.46 Решения
Задача 4 - Лампи Арена 4 - Уран 360 55.58 Решения
А1 - Кино НОИ-1 2011 435 12.41 Решения
А2 - Прави Линии НОИ-1 2011 78 60.95 Решения
А3 - Разлика от Кубове НОИ-1 2011 142 50.75 Решения
В1 - Ивет Лалова НОИ-1 2011 129 57.83 Решения
В2 - Начупена Линия НОИ-1 2011 78 68.18 Решения
В3 - Ябълки НОИ-1 2011 151 68.07 Решения
С1 - Отсечки НОИ-1 2011 490 66.43 Решения
С2 - Таблица НОИ-1 2011 343 62.25 Решения
С3 - Кръгли Числа НОИ-1 2011 326 69.26 Решения
D1 - Телефон НОИ-1 2011 345 73.52 Решения
D2 - Делимост НОИ-1 2011 659 44.43 Решения
D3 - Температура НОИ-1 2011 269 62.23 Решения
E1 - Фигура НОИ-1 2011 1014 36.16 Решения
E2 - Ремонт НОИ-1 2011 993 57.99 Решения
E3 - Число НОИ-1 2011 997 70.35 Решения
Задача 1 - Дявол Арена 5 - Уран 168 53.93 Решения
Задача 2 - Преследване Арена 5 - Уран 86 54.42 Решения
Задача 3 - Пиле по императорски Арена 5 - Уран 115 42.61 Решения
Задача 4 - Lidl Арена 5 - Уран 56 39.82 Решения
А2 - Израз НОИ-2 2011 193 12.48 Решения
А1 - Жабок НОИ-2 2011 73 61.62 Решения
А3 - Подслушване НОИ-2 2011 176 40.89 Решения
B1 - Палиндроми НОИ-2 2011 192 44.86 Решения
B2 - Калкулатор НОИ-2 2011 217 58.34 Решения
B3 - Гвоздеи НОИ-2 2011 129 64.95 Решения
C1 - Рози НОИ-2 2011 344 61.29 Решения
C2 - Бъчви НОИ-2 2011 169 56.33 Решения
C3 - Робот НОИ-2 2011 261 47.13 Решения
D1 - Букви НОИ-2 2011 355 58.45 Решения
D2 - Ненамаляваща редица НОИ-2 2011 399 62.50 Решения
D3 - Забраненият коридор НОИ-2 2011 248 71.96 Решения
E1 - Бутилки НОИ-2 2011 332 63.89 Решения
E2 - Кап и Рикап НОИ-2 2011 314 57.68 Решения
E3 - Игра на букви НОИ-2 2011 550 51.74 Решения
А1 - Управление на проект Зимни 2011 186 20.77 Решения
А2 - Спектри Зимни 2011 32 42.19 Решения
А3 - Срив Зимни 2011 82 20.21 Решения
А4 - Hidden Зимни 2011 107 56.79 Решения
B1 - Алеи Зимни 2011 187 53.37 Решения
B2 - Изпъкнал многоъгълник Зимни 2011 180 62.47 Решения
B3 - Низове Зимни 2011 178 67.69 Решения
C1 - Песни Зимни 2011 190 58.18 Решения