Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
G. Изненада за Уенди Турнир за Купата на Декана 2010 10 20.00 Решения
H. Рицари Турнир за Купата на Декана 2010 4 50.00 Решения
I. Панделки Турнир за Купата на Декана 2010 24 50.00 Решения
J. Сила Турнир за Купата на Декана 2010 31 58.06 Решения
Задача 1 - Домашно Арена 4 - Уран 324 38.61 Решения
Задача 2 - Разширяващо се число Арена 4 - Уран 307 48.93 Решения
Задача 3 - Ламята Фаска Арена 4 - Уран 162 55.80 Решения
Задача 4 - Лампи Арена 4 - Уран 321 54.61 Решения
А1 - Кино НОИ-1 2011 349 13.62 Решения
А2 - Прави Линии НОИ-1 2011 51 61.37 Решения
А3 - Разлика от Кубове НОИ-1 2011 115 51.82 Решения
В1 - Ивет Лалова НОИ-1 2011 116 56.16 Решения
В2 - Начупена Линия НОИ-1 2011 62 70.24 Решения
В3 - Ябълки НОИ-1 2011 125 70.01 Решения
С1 - Отсечки НОИ-1 2011 384 65.55 Решения
С2 - Таблица НОИ-1 2011 270 61.38 Решения
С3 - Кръгли Числа НОИ-1 2011 260 67.62 Решения
D1 - Телефон НОИ-1 2011 274 75.56 Решения
D2 - Делимост НОИ-1 2011 567 44.14 Решения
D3 - Температура НОИ-1 2011 244 61.89 Решения
E1 - Фигура НОИ-1 2011 838 37.32 Решения
E2 - Ремонт НОИ-1 2011 824 59.96 Решения
E3 - Число НОИ-1 2011 843 70.63 Решения
Задача 1 - Дявол Арена 5 - Уран 163 53.25 Решения
Задача 2 - Преследване Арена 5 - Уран 86 54.42 Решения
Задача 3 - Пиле по императорски Арена 5 - Уран 115 42.61 Решения
Задача 4 - Lidl Арена 5 - Уран 56 39.82 Решения
А2 - Израз НОИ-2 2011 172 14.00 Решения
А1 - Жабок НОИ-2 2011 70 61.40 Решения
А3 - Подслушване НОИ-2 2011 142 35.60 Решения
B1 - Палиндроми НОИ-2 2011 165 49.90 Решения
B2 - Калкулатор НОИ-2 2011 156 62.03 Решения
B3 - Гвоздеи НОИ-2 2011 109 67.52 Решения
C1 - Рози НОИ-2 2011 282 60.79 Решения
C2 - Бъчви НОИ-2 2011 143 54.03 Решения
C3 - Робот НОИ-2 2011 212 44.52 Решения
D1 - Букви НОИ-2 2011 303 58.37 Решения
D2 - Ненамаляваща редица НОИ-2 2011 350 62.79 Решения
D3 - Забраненият коридор НОИ-2 2011 192 76.19 Решения
E1 - Бутилки НОИ-2 2011 277 63.81 Решения
E2 - Кап и Рикап НОИ-2 2011 274 58.22 Решения
E3 - Игра на букви НОИ-2 2011 485 50.67 Решения
А1 - Управление на проект Зимни 2011 168 21.43 Решения
А2 - Спектри Зимни 2011 31 41.55 Решения
А3 - Срив Зимни 2011 81 19.98 Решения
А4 - Hidden Зимни 2011 102 55.21 Решения
B1 - Алеи Зимни 2011 179 52.35 Решения
B2 - Изпъкнал многоъгълник Зимни 2011 147 68.48 Решения
B3 - Низове Зимни 2011 146 68.25 Решения
C1 - Песни Зимни 2011 156 57.03 Решения