Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
G. Изненада за Уенди Турнир за Купата на Декана 2010 10 20.00 Решения
H. Рицари Турнир за Купата на Декана 2010 4 50.00 Решения
I. Панделки Турнир за Купата на Декана 2010 24 50.00 Решения
J. Сила Турнир за Купата на Декана 2010 31 58.06 Решения
Задача 1 - Домашно Арена 4 - Уран 326 38.80 Решения
Задача 2 - Разширяващо се число Арена 4 - Уран 307 48.93 Решения
Задача 3 - Ламята Фаска Арена 4 - Уран 162 55.80 Решения
Задача 4 - Лампи Арена 4 - Уран 321 54.61 Решения
А1 - Кино НОИ-1 2011 366 13.60 Решения
А2 - Прави Линии НОИ-1 2011 76 61.12 Решения
А3 - Разлика от Кубове НОИ-1 2011 136 49.57 Решения
В1 - Ивет Лалова НОИ-1 2011 119 56.96 Решения
В2 - Начупена Линия НОИ-1 2011 64 69.61 Решения
В3 - Ябълки НОИ-1 2011 133 68.05 Решения
С1 - Отсечки НОИ-1 2011 416 65.65 Решения
С2 - Таблица НОИ-1 2011 281 61.95 Решения
С3 - Кръгли Числа НОИ-1 2011 272 68.05 Решения
D1 - Телефон НОИ-1 2011 283 76.01 Решения
D2 - Делимост НОИ-1 2011 588 44.08 Решения
D3 - Температура НОИ-1 2011 247 62.36 Решения
E1 - Фигура НОИ-1 2011 872 36.90 Решения
E2 - Ремонт НОИ-1 2011 850 60.02 Решения
E3 - Число НОИ-1 2011 877 71.00 Решения
Задача 1 - Дявол Арена 5 - Уран 164 53.54 Решения
Задача 2 - Преследване Арена 5 - Уран 86 54.42 Решения
Задача 3 - Пиле по императорски Арена 5 - Уран 115 42.61 Решения
Задача 4 - Lidl Арена 5 - Уран 56 39.82 Решения
А2 - Израз НОИ-2 2011 174 13.84 Решения
А1 - Жабок НОИ-2 2011 71 60.54 Решения
А3 - Подслушване НОИ-2 2011 176 40.89 Решения
B1 - Палиндроми НОИ-2 2011 165 49.90 Решения
B2 - Калкулатор НОИ-2 2011 160 61.10 Решения
B3 - Гвоздеи НОИ-2 2011 117 66.17 Решения
C1 - Рози НОИ-2 2011 297 59.59 Решения
C2 - Бъчви НОИ-2 2011 149 54.66 Решения
C3 - Робот НОИ-2 2011 222 45.67 Решения
D1 - Букви НОИ-2 2011 316 58.70 Решения
D2 - Ненамаляваща редица НОИ-2 2011 366 63.00 Решения
D3 - Забраненият коридор НОИ-2 2011 210 76.41 Решения
E1 - Бутилки НОИ-2 2011 298 63.73 Решения
E2 - Кап и Рикап НОИ-2 2011 287 58.20 Решения
E3 - Игра на букви НОИ-2 2011 514 51.32 Решения
А1 - Управление на проект Зимни 2011 176 20.45 Решения
А2 - Спектри Зимни 2011 31 41.55 Решения
А3 - Срив Зимни 2011 81 19.98 Решения
А4 - Hidden Зимни 2011 103 55.64 Решения
B1 - Алеи Зимни 2011 179 52.35 Решения
B2 - Изпъкнал многоъгълник Зимни 2011 147 68.48 Решения
B3 - Низове Зимни 2011 146 68.25 Решения
C1 - Песни Зимни 2011 168 57.46 Решения