Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
G. Изненада за Уенди Турнир за Купата на Декана 2010 11 27.27 Решения
H. Рицари Турнир за Купата на Декана 2010 13 15.38 Решения
I. Панделки Турнир за Купата на Декана 2010 25 48.00 Решения
J. Сила Турнир за Купата на Декана 2010 33 60.61 Решения
Задача 1 - Домашно Арена 4 - Уран 328 39.15 Решения
Задача 2 - Разширяващо се число Арена 4 - Уран 362 45.72 Решения
Задача 3 - Ламята Фаска Арена 4 - Уран 188 53.46 Решения
Задача 4 - Лампи Арена 4 - Уран 360 55.58 Решения
А1 - Кино НОИ-1 2011 441 12.69 Решения
А2 - Прави Линии НОИ-1 2011 79 61.44 Решения
А3 - Разлика от Кубове НОИ-1 2011 145 51.32 Решения
В1 - Ивет Лалова НОИ-1 2011 129 57.83 Решения
В2 - Начупена Линия НОИ-1 2011 81 69.36 Решения
В3 - Ябълки НОИ-1 2011 153 67.95 Решения
С1 - Отсечки НОИ-1 2011 495 66.71 Решения
С2 - Таблица НОИ-1 2011 346 62.39 Решения
С3 - Кръгли Числа НОИ-1 2011 333 69.46 Решения
D1 - Телефон НОИ-1 2011 347 73.68 Решения
D2 - Делимост НОИ-1 2011 674 44.46 Решения
D3 - Температура НОИ-1 2011 271 62.47 Решения
E1 - Фигура НОИ-1 2011 1035 36.23 Решения
E2 - Ремонт НОИ-1 2011 999 58.12 Решения
E3 - Число НОИ-1 2011 1004 70.46 Решения
Задача 1 - Дявол Арена 5 - Уран 169 54.08 Решения
Задача 2 - Преследване Арена 5 - Уран 86 54.42 Решения
Задача 3 - Пиле по императорски Арена 5 - Уран 115 42.61 Решения
Задача 4 - Lidl Арена 5 - Уран 56 39.82 Решения
А2 - Израз НОИ-2 2011 195 12.95 Решения
А1 - Жабок НОИ-2 2011 75 61.31 Решения
А3 - Подслушване НОИ-2 2011 180 40.13 Решения
B1 - Палиндроми НОИ-2 2011 202 43.09 Решения
B2 - Калкулатор НОИ-2 2011 221 58.76 Решения
B3 - Гвоздеи НОИ-2 2011 136 66.56 Решения
C1 - Рози НОИ-2 2011 346 61.20 Решения
C2 - Бъчви НОИ-2 2011 171 56.41 Решения
C3 - Робот НОИ-2 2011 262 47.33 Решения
D1 - Букви НОИ-2 2011 355 58.45 Решения
D2 - Ненамаляваща редица НОИ-2 2011 399 62.50 Решения
D3 - Забраненият коридор НОИ-2 2011 256 70.48 Решения
E1 - Бутилки НОИ-2 2011 336 63.75 Решения
E2 - Кап и Рикап НОИ-2 2011 317 58.03 Решения
E3 - Игра на букви НОИ-2 2011 558 51.68 Решения
А1 - Управление на проект Зимни 2011 186 20.77 Решения
А2 - Спектри Зимни 2011 32 42.19 Решения
А3 - Срив Зимни 2011 82 20.21 Решения
А4 - Hidden Зимни 2011 107 56.79 Решения
B1 - Алеи Зимни 2011 187 53.37 Решения
B2 - Изпъкнал многоъгълник Зимни 2011 182 62.88 Решения
B3 - Низове Зимни 2011 178 67.69 Решения
C1 - Песни Зимни 2011 190 58.18 Решения