Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
G. Изненада за Уенди Турнир за Купата на Декана 2010 10 20.00 Решения
H. Рицари Турнир за Купата на Декана 2010 13 15.38 Решения
I. Панделки Турнир за Купата на Декана 2010 24 50.00 Решения
J. Сила Турнир за Купата на Декана 2010 32 59.38 Решения
Задача 1 - Домашно Арена 4 - Уран 328 39.15 Решения
Задача 2 - Разширяващо се число Арена 4 - Уран 362 45.72 Решения
Задача 3 - Ламята Фаска Арена 4 - Уран 188 53.46 Решения
Задача 4 - Лампи Арена 4 - Уран 360 55.58 Решения
А1 - Кино НОИ-1 2011 413 12.32 Решения
А2 - Прави Линии НОИ-1 2011 76 61.12 Решения
А3 - Разлика от Кубове НОИ-1 2011 136 49.57 Решения
В1 - Ивет Лалова НОИ-1 2011 127 57.17 Решения
В2 - Начупена Линия НОИ-1 2011 74 68.31 Решения
В3 - Ябълки НОИ-1 2011 150 67.85 Решения
С1 - Отсечки НОИ-1 2011 475 66.06 Решения
С2 - Таблица НОИ-1 2011 328 61.69 Решения
С3 - Кръгли Числа НОИ-1 2011 305 68.72 Решения
D1 - Телефон НОИ-1 2011 326 74.07 Решения
D2 - Делимост НОИ-1 2011 646 44.79 Решения
D3 - Температура НОИ-1 2011 265 62.62 Решения
E1 - Фигура НОИ-1 2011 970 36.90 Решения
E2 - Ремонт НОИ-1 2011 969 58.47 Решения
E3 - Число НОИ-1 2011 966 71.14 Решения
Задача 1 - Дявол Арена 5 - Уран 168 53.93 Решения
Задача 2 - Преследване Арена 5 - Уран 86 54.42 Решения
Задача 3 - Пиле по императорски Арена 5 - Уран 115 42.61 Решения
Задача 4 - Lidl Арена 5 - Уран 56 39.82 Решения
А2 - Израз НОИ-2 2011 188 12.81 Решения
А1 - Жабок НОИ-2 2011 72 61.08 Решения
А3 - Подслушване НОИ-2 2011 176 40.89 Решения
B1 - Палиндроми НОИ-2 2011 189 45.34 Решения
B2 - Калкулатор НОИ-2 2011 192 58.21 Решения
B3 - Гвоздеи НОИ-2 2011 126 64.76 Решения
C1 - Рози НОИ-2 2011 317 60.88 Решения
C2 - Бъчви НОИ-2 2011 162 55.67 Решения
C3 - Робот НОИ-2 2011 243 48.57 Решения
D1 - Букви НОИ-2 2011 342 58.44 Решения
D2 - Ненамаляваща редица НОИ-2 2011 397 62.31 Решения
D3 - Забраненият коридор НОИ-2 2011 241 73.15 Решения
E1 - Бутилки НОИ-2 2011 317 64.02 Решения
E2 - Кап и Рикап НОИ-2 2011 308 57.75 Решения
E3 - Игра на букви НОИ-2 2011 532 51.65 Решения
А1 - Управление на проект Зимни 2011 182 20.78 Решения
А2 - Спектри Зимни 2011 31 41.55 Решения
А3 - Срив Зимни 2011 81 19.98 Решения
А4 - Hidden Зимни 2011 103 55.64 Решения
B1 - Алеи Зимни 2011 185 52.86 Решения
B2 - Изпъкнал многоъгълник Зимни 2011 178 62.04 Решения
B3 - Низове Зимни 2011 175 67.34 Решения
C1 - Песни Зимни 2011 184 57.02 Решения