Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
10 сеп., 14:51 Пролетен турнир 2014 B1 - Празнично пътуване
Level 13
Badge
Мартин Караиванов
ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa 0.97 9272
10 сеп., 14:50 Есенен Турнир 2010 E3. Ловно куче
Level 4
Badge
павлин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
10 сеп., 14:49 Пролетен турнир 2014 B1 - Празнично пътуване
Level 13
Badge
Мартин Караиванов
ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa 0.81 9272
10 сеп., 14:47 Есенен Турнир 2010 E3. Ловно куче
Level 4
Badge
павлин
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
10 сеп., 14:41 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха
Level 16
Crown
Светослав Пенков
wa ok ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa ml wa ml wa wa wa wa 0.0 6916
10 сеп., 14:37 Арена 1 - Уран Задача 1 - Черно и Бяло
Level 13
Crown
mihail
ml ml ok ml ml ml ok ok ml ok 0.0 6848
10 сеп., 14:37 Арена 1 - Уран Задача 1 - Черно и Бяло
Level 13
Crown
mihail
ok ok ml ok ok ok ml ok ok ok 0.0 6732
10 сеп., 14:37 Арена 1 - Уран Задача 1 - Черно и Бяло
Level 13
Crown
mihail
ok ml ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 7056
10 сеп., 14:37 Арена 1 - Уран Задача 1 - Черно и Бяло
Level 13
Crown
mihail
ok ok ok ok ml ok ok ok ok ok 0.0 4968
10 сеп., 14:36 Арена 1 - Уран Задача 1 - Черно и Бяло
Level 13
Crown
mihail
ok ok ok ok ok ok ok ok ml ok 0.0 5236
10 сеп., 14:34 Арена 1 - Уран Задача 1 - Черно и Бяло
Level 13
Crown
mihail
ml ml ml ok ok ok ok ok ok ok 0.0 11696
10 сеп., 14:34 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха
Level 13
Crown
mihail
ok wa ok ok ok ok ok ok ml ok ok ok ok ok ok ok ml ok ok ok 0.0 6724
10 сеп., 14:33 Арена 1 - Уран Задача 1 - Черно и Бяло
Level 13
Crown
mihail
ok ok ok ml ok ok ok ok ok ml 0.0 6716
10 сеп., 14:32 Арена 1 - Уран Задача 1 - Черно и Бяло
Level 13
Crown
mihail
ok ok ml ok ok ok ok ml ok ok 0.0 6756
10 сеп., 14:30 Пролетен турнир 2014 B1 - Празнично пътуване
Level 13
Badge
Мартин Караиванов
ok ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa 0.77 11916
10 сеп., 14:27 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха
Level 13
Crown
mihail
ok ml ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml 0.0 6836
10 сеп., 14:27 Арена 1 - Уран Задача 4 - Кюфтета
Level 16
Crown
Светослав Пенков
ok ok ml ok ok ok ok ok ok ok 0.0 6672
10 сеп., 14:27 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха
Level 13
Crown
mihail
ml ml ok ok ok ok ok ml ok ok ok ok ok ok ok ml ok ok ok ml 0.0 11124
10 сеп., 14:24 Арена 1 - Уран Задача 4 - Кюфтета
Level 16
Crown
Светослав Пенков
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
10 сеп., 14:24 Арена 1 - Уран Задача 4 - Кюфтета
Level 16
Crown
Светослав Пенков
ok ok ok ok ok ok ml ok ok ok 0.0 6624
10 сеп., 14:24 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха
Level 13
Crown
mihail
ok wa ok ok ok ok ok ok ml ok ok ok ml ok ml ok ml ok ok ok 0.0 6852
10 сеп., 14:24 Арена 1 - Уран Задача 4 - Кюфтета
Level 16
Crown
Светослав Пенков
ml ml ok ml ml ok ml ok ok ok 0.0 6772
10 сеп., 14:24 Арена 1 - Уран Задача 4 - Кюфтета
Level 16
Crown
Светослав Пенков
ok ok ml ok ok ok ok ok ok ok 0.0 6608
10 сеп., 14:22 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха
Level 13
Crown
mihail
ok wa ok ok ml ok ok ok ml ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml 0.0 6980
10 сеп., 14:21 Арена 1 - Уран Задача 4 - Кюфтета
Level 16
Crown
Светослав Пенков
ok ok ok ok ok ml ok ok ok ml 0.0 6788
10 сеп., 14:20 Арена 1 - Уран Задача 4 - Кюфтета
Level 16
Crown
Светослав Пенков
ok ok ok ok ok ml ok ml ok ok 0.0 6804
10 сеп., 14:19 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха
Level 13
Crown
mihail
ok wa ok ok ml ok ok ok ok ok ml ok ml ok ok ok ml ok ok ok 0.0 6804
10 сеп., 14:17 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха
Level 13
Crown
mihail
ok wa ok ml ml ml ml ml ok ok ok ok ok ok ok ml ok ok ok ml 0.0 7088
10 сеп., 14:15 Арена 1 - Уран Задача 4 - Кюфтета
Level 13
Crown
mihail
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
10 сеп., 14:11 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха
Level 13
Crown
mihail
ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ok ok ok ok ok ok ok 0.0 6724
10 сеп., 14:10 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха
Level 13
Crown
mihail
ok wa ok ok ml ok ok ok ok ml ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 6772
10 сеп., 14:10 Арена 1 - Уран Задача 4 - Кюфтета
Level 16
Crown
Светослав Пенков
ok ok ok ok ml ok ok ok ok ok 0.0 6360
10 сеп., 14:09 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха
Level 13
Crown
mihail
ml wa ok ml ok ok ok ok ok ok ok ok ml ok ok ok ok ok ml ok 0.0 7084
10 сеп., 14:08 Арена 1 - Уран Задача 4 - Кюфтета
Level 16
Crown
Светослав Пенков
ok ok ok ml ok ok ok ml ok ok 0.0 6680
10 сеп., 14:08 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха
Level 13
Crown
mihail
ok wa ml ok ok ok ok ok ok ml ml ok ok ok ok ml ok ok ok ok 0.0 6984
10 сеп., 14:07 Арена 1 - Уран Задача 4 - Кюфтета
Level 16
Crown
Светослав Пенков
ok ok ml ok ok ok ok ok ok ok 0.0 6464
10 сеп., 14:06 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха
Level 13
Crown
mihail
ml ml ok ok ok ok ml ok ok ok ml ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 7060
10 сеп., 14:04 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха
Level 13
Crown
mihail
ml ml ok ok ml ml ml ok ok ok ok ml ok ok ok ok ok ok ok ml 0.0 6820
10 сеп., 14:02 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха
Level 13
Crown
mihail
ok wa ok ok ok ml ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ok 0.0 6652
10 сеп., 14:00 Арена 1 - Уран Задача 4 - Кюфтета
Level 13
Crown
mihail
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml 0.0 5216
10 сеп., 13:58 Арена 1 - Уран Задача 4 - Кюфтета
Level 13
Crown
mihail
ok ok ml ok ok ok ok ml ok ml 0.0 6684
10 сеп., 13:56 Арена 1 - Уран Задача 4 - Кюфтета
Level 13
Crown
mihail
ok ml ml ok ok ok ml ok ok ml 0.0 6700
10 сеп., 13:56 Пролетен турнир 2014 B1 - Празнично пътуване
Level 13
Badge
Мартин Караиванов
ok ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa 0.82 11912
10 сеп., 13:55 Арена 1 - Уран Задача 4 - Кюфтета
Level 13
Crown
mihail
ok ml ok ok ok ml ok ok ok ok 0.11 11564
10 сеп., 13:48 Арена 1 - Уран Задача 4 - Кюфтета
Level 13
Crown
mihail
ok ok ok ok ml ok ok ml ok ok 0.0 7148
10 сеп., 13:48 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха
Level 13
Crown
mihail
ml wa ok ml ok ok ok ok ml ok ml ok ok ok ok ml ok ok ml ml 0.0 6992
10 сеп., 13:47 Арена 1 - Уран Задача 4 - Кюфтета
Level 13
Crown
mihail
ok ml ok ok ok ok ml ok ok ok 0.0 6620
10 сеп., 13:46 Арена 1 - Уран Задача 4 - Кюфтета
Level 13
Crown
mihail
ok ml ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4744
10 сеп., 13:45 Арена 1 - Уран Задача 4 - Кюфтета
Level 13
Crown
mihail
ml ok ml ml ok ok ok ok ok ml 0.0 6872
10 сеп., 13:41 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха
Level 13
Crown
mihail
ok ml ml ok ok ml ok ml ml ok ml ok ml ok ok ok ok ml ml ok 0.0 6840