Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
04 авг., 13:09 Летен турнир 2019 D3. Рамки
Level 19
Crown
Eva Valkova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 1616
04 авг., 13:08 Летен турнир 2019 D2. Подредица
Level 19
Crown
Eva Valkova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 1964
04 авг., 13:08 Летен турнир 2019 D1. Мутекси
Level 19
Crown
Eva Valkova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
04 авг., 13:05 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 1.02 1880
04 авг., 13:05 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 1.02 1880
04 авг., 12:57 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ml ok tl tl tl ml ml tl ml tl ok ml tl ml ml tl ml tl ml tl 0.91 20764
04 авг., 12:52 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok tl ok ok ml tl tl tl ml tl tl ml tl ml ml tl ml ml tl tl tl 0.48 18744
04 авг., 12:52 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ml tl tl tl tl tl tl tl tl ml ml ml tl tl ml ml ml ml tl tl 0.46 21240
04 авг., 12:43 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 1.02 1880
04 авг., 12:43 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 1.02 1880
04 авг., 12:40 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 1.02 1876
04 авг., 12:37 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok wa wa wa wa wa ok wa ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl 1.02 1832
04 авг., 12:37 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok wa wa wa wa wa ok wa ok ok ok ok tl tl tl tl re re re 1.02 1656
04 авг., 12:36 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl re re re re 1.02 1616
04 авг., 12:35 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 1.02 1884
04 авг., 12:32 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 1.02 1880
04 авг., 12:31 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
04 авг., 12:31 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
04 авг., 12:28 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 1.02 1884
04 авг., 12:28 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 1.02 1884
04 авг., 12:26 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl re re re 1.02 1620
04 авг., 12:25 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl re re re re re 1.01 1616
04 авг., 12:25 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl re re re re re 1.02 1616
04 авг., 12:23 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl re re re re re 1.01 1616
04 авг., 12:22 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.28 1352
04 авг., 12:21 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
04 авг., 12:15 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl re re re re re 1.01 1616
04 авг., 12:15 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl re re re re re 1.01 1616
04 авг., 12:09 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re 0.86 6360
04 авг., 12:08 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re 0.86 1620
04 авг., 12:08 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re 0.85 1616
04 авг., 12:03 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re 0.15 1352
04 авг., 12:03 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re 0.15 1352
04 авг., 12:01 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok wa wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa re re re re re re re 0.15 1352
04 авг., 12:01 Пролетен турнир 2016 C2. Разделяне
Level 25
Михаил Михалев
ok wa wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa re re re re re re re 0.15 1612
04 авг., 10:09 НОИ-1 2014 C1 - Суми
Level 22
VIli
ok ok ok ok ok ok ok ok ok re 0.18 9008
04 авг., 09:43 Зимни 2010 C3. Позиция
Level 4
Crown
Julien Aleksiev
ok ok ok ok ok ok ok ok tl wa wa 0.11 4
03 авг., 21:15 Есенен турнир 2014 C1 - Брой поднизове
Level 25
Crown
Светослав Пенков
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
03 авг., 20:14 НОИ-2 2014 C1 - Редица
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.02 1356
03 авг., 20:14 НОИ-2 2014 C1 - Редица
Level 25
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.02 1352
03 авг., 19:48 НОИ-3 2013 D5 - Морска битка
Level 7
Badge
Марин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re tl 1.02 9800
03 авг., 19:44 НОИ-3 2013 D5 - Морска битка
Level 7
Badge
Марин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa re tl 1.02 9800
03 авг., 19:06 НОИ-3 2013 D5 - Морска битка
Level 1
Badge
Boris
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.73 2144
03 авг., 19:00 НОИ-3 2013 D5 - Морска битка
Level 1
Badge
Boris
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 1.02 2144
03 авг., 18:55 НОИ-3 2013 D5 - Морска битка
Level 1
Badge
Boris
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 1.02 2144
03 авг., 18:51 НОИ-3 2013 D5 - Морска битка
Level 1
Badge
Boris
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl 1.02 2144
03 авг., 18:48 НОИ-3 2013 D4 - Прости числа
Level 25
Vanessa Bachvarova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 1.02 2144
03 авг., 18:42 НОИ-3 2013 D5 - Морска битка
Level 7
Badge
Марин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl 1.02 2144
03 авг., 18:33 НОИ-3 2013 D4 - Прости числа
Level 25
Vanessa Bachvarova
ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 1.01 2144
03 авг., 18:32 НОИ-3 2013 D5 - Морска битка
Level 7
Badge
Марин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa re wa wa wa 0.52 5052