Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
25 яну., 12:49 Пролетен турнир - 2012 С2 - Най-малко и най-голямо
Level 7
Badge
Валентина Николова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
25 яну., 12:48 Пролетен турнир - 2012 С2 - Най-малко и най-голямо
Level 1
Badge
Raya
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
25 яну., 12:47 Пролетен турнир - 2012 С2 - Най-малко и най-голямо
Level 1
Badge
Raya
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
25 яну., 12:46 НОИ-2 2019 E1. Последователност
Level 7
Ivaneta
ok ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
25 яну., 12:45 Пролетен турнир - 2012 С2 - Най-малко и най-голямо
Level 7
Badge
Валентина Николова
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
25 яну., 12:43 Пролетен турнир - 2012 С2 - Най-малко и най-голямо
Level 7
Badge
Валентина Николова
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
25 яну., 12:42 Пролетен турнир - 2012 С2 - Най-малко и най-голямо
Level 7
Badge
Валентина Николова
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
25 яну., 12:40 Пролетен турнир - 2012 С3 - Програми
Level 10
Badge
koko123
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.46 15388
25 яну., 12:38 Пролетен турнир - 2012 С3 - Програми
Level 10
Badge
koko123
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 0.56 13772
25 яну., 12:36 Пролетен турнир - 2012 С2 - Най-малко и най-голямо
Level 1
Лазар Тодоров
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
25 яну., 12:32 Пролетен турнир - 2012 С2 - Най-малко и най-голямо
Level 1
Crown
Иван Тончев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
25 яну., 12:30 Пролетен турнир - 2012 С2 - Най-малко и най-голямо
Level 1
Badge
Raya
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
25 яну., 12:30 Пролетен турнир - 2012 С2 - Най-малко и най-голямо
Level 1
Crown
Иван Тончев
ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa 0.0 0
25 яну., 12:30 Пролетен турнир - 2012 С2 - Най-малко и най-голямо
Level 7
Badge
Валентина Николова
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
25 яну., 12:26 Пролетен турнир - 2012 С2 - Най-малко и най-голямо
Level 1
Лазар Тодоров
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
25 яну., 12:25 Пролетен турнир - 2012 С2 - Най-малко и най-голямо
Level 7
Badge
Георги Георгиев Славчев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
25 яну., 12:21 Пролетен турнир - 2012 С2 - Най-малко и най-голямо
Level 7
Badge
Венцислав Пейчев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
25 яну., 12:20 Пролетен турнир - 2012 С2 - Най-малко и най-голямо
Level 7
Badge
Венцислав Пейчев
ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa 0.0 0
25 яну., 12:01 Пролетен турнир - 2012 С2 - Най-малко и най-голямо
Level 7
Badge
Венцислав Пейчев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
25 яну., 11:54 Пролетен турнир - 2012 С2 - Най-малко и най-голямо
Level 10
Badge
koko123
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
25 яну., 11:51 НОИ-1-2020 C1. Шах
Level 4
Badge
Рефик
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
25 яну., 11:50 НОИ-1-2020 C3. Най-близка стойност
Level 4
Badge
Рефик
ok ok ok wa ok tl tl tl tl tl 0.52 2676
25 яну., 11:48 НОИ-1-2020 C3. Най-близка стойност
Level 4
Badge
Рефик
wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl 0.52 2676
25 яну., 11:47 НОИ-1-2020 C3. Най-близка стойност
Level 7
Badge
Венцислав Пейчев
ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa 0.04 2872
25 яну., 11:45 НОИ-1-2020 C2. Втори максимум
Level 7
Badge
Венцислав Пейчев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.25 4
25 яну., 11:43 НОИ-1-2020 C2. Втори максимум
Level 7
Badge
Венцислав Пейчев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
25 яну., 11:30 НОИ-2 2018 D2. Сума цифри на N!
Level 4
Badge
Анелия Коприщенова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
25 яну., 11:29 НОИ-2 2018 A1. Двоични нули
Level 4
Badge
Анелия Коприщенова
wa re wa re re re re wa wa re wa re wa re re wa re re 0.0 0
25 яну., 11:26 Зимни 2010 E3. Прости числа
Level 10
Badge
Ива Илиянова Василева
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
25 яну., 11:21 НОИ-1-2020 C3. Най-близка стойност
Level 4
Badge
Рефик
ok ok ok wa ok tl tl tl tl tl 0.51 2676
25 яну., 11:18 НОИ-1-2020 C3. Най-близка стойност
Level 4
Badge
Рефик
ok ok ok wa ok tl tl tl tl tl 0.51 2676
25 яну., 11:15 НОИ-1-2020 C3. Най-близка стойност
Level 4
Badge
Рефик
ok ok ok wa ok tl tl tl tl tl 0.52 2676
25 яну., 11:14 НОИ-1-2020 C2. Втори максимум
Level 4
Badge
Рефик
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 1880
25 яну., 11:14 НОИ-2 2018 D2. Сума цифри на N!
Level 4
Badge
Анелия Коприщенова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.72 1396
25 яну., 11:13 НОИ-1-2020 C3. Най-близка стойност
Level 4
Badge
Рефик
ok ok ok wa ok tl tl tl tl tl 0.52 2672
25 яну., 11:13 НОИ-2 2018 A1. Двоични нули
Level 4
Badge
Анелия Коприщенова
wa tl wa tl tl tl tl wa tl tl wa tl tl tl tl wa tl tl 0.42 4
25 яну., 11:11 НОИ-1-2020 C3. Най-близка стойност
Level 4
Badge
Рефик
ok ok ok wa ok tl tl tl tl tl 0.51 2676
25 яну., 11:08 НОИ-2 2019 C1. Точна степен
Level 1
Crown
Биляна Димитрова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok 0.0 0
25 яну., 11:06 НОИ-2 2019 C1. Точна степен
Level 1
Crown
Биляна Димитрова
ok wa wa ok wa wa ok wa wa wa ok wa ok wa wa wa ok wa ok 0.0 0
25 яну., 11:03 НОИ-2 2018 A1. Двоични нули
Level 4
Badge
Анелия Коприщенова
wa tl wa tl tl tl tl wa tl tl wa tl tl tl tl wa tl tl 0.42 4
25 яну., 11:02 НОИ-2 2018 D2. Сума цифри на N!
Level 4
Badge
Анелия Коприщенова
ok ok wa ok wa wa ok wa wa ok ok wa ok wa ok wa ok ok wa tl 0.71 1396
25 яну., 10:59 НОИ-2 2016 D1 - Съобщение
Level 25
Мартин Недев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 4
25 яну., 10:58 НОИ-2 2019 C1. Точна степен
Level 1
Crown
Биляна Димитрова
ok wa wa ok wa wa ok ok wa wa ok wa ok wa wa ok ok wa ok 0.0 0
25 яну., 10:52 НОИ-2 2019 C1. Точна степен
Level 1
Crown
Биляна Димитрова
ok wa wa ok wa wa ok ok wa wa ok wa ok wa wa ok ok wa ok 0.0 0
25 яну., 10:51 НОИ-2 2018 D3. Мравешки пасианс
Level 19
Badge
VIli
ok ok wa wa wa wa ok wa wa wa wa ok wa ok ok ok 0.0 4
25 яну., 10:41 Зимни 2010 E3. Прости числа
Level 10
Badge
Ива Илиянова Василева
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.03 4
25 яну., 10:34 НОИ-2 2016 C1 - Вирус
Level 1
Badge
ddz
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ok ok ok ok ok ok ok wa ok 0.0 0
25 яну., 10:34 НОИ-2 2017 B2. Почистване
Level 4
Badge
Димо
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.22 2920
25 яну., 10:31 НОИ-2 2016 C1 - Вирус
Level 1
Badge
ddz
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
25 яну., 10:30 НОИ-2 2018 E1. Красиви числа
Level 7
Rumi
ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.12 4