Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
15 май, 15:32 Есенен турнир 2011 Е3. Подарък
Level 1
Badge
Димитър Геориев Тодоров
ok wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
15 май, 15:27 Есенен турнир 2011 Е3. Подарък
Level 1
Badge
Димитър Геориев Тодоров
ok wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
15 май, 15:23 Есенен турнир 2011 Е3. Подарък
Level 1
Crown
Дениз Рейхан
ok wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
15 май, 15:22 Есенен турнир 2011 Е3. Подарък
Level 1
Badge
Димитър Геориев Тодоров
ok wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
15 май, 15:21 Есенен турнир 2011 Е3. Подарък
Level 1
Badge
Димитър Геориев Тодоров
ok wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
15 май, 15:20 Есенен турнир 2011 А1. Стандартна задача
Level 1
Badge
Димитър Геориев Тодоров
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
14 май, 20:20 Арена0-Бронз Време
Level 4
Дара Георгиева
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
14 май, 20:15 Арена0-Бронз Време
Level 4
Дара Георгиева
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
14 май, 20:03 Арена0-Бронз Време
Level 4
Дара Георгиева
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
13 май, 20:43 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ok ml ok ok ok ml ok ml wa wa 0.01 11752
13 май, 20:42 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ok ok ok ml ok ml ok ok ok ok 0.0 6680
13 май, 20:41 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ok ok ml ok ok ok ok ok ok ml 0.01 6876
13 май, 20:41 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ml ok ok ok ml ok ok ml ml ml 0.0 6800
13 май, 20:39 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ok ok ml ok ml ok ok ok ok ok 0.0 6712
13 май, 20:39 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ml ok ml ok ok ok ok ok ok ok 0.0 6816
13 май, 20:38 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ok ok ok ok ml ml ok ok ml ok 0.0 6940
13 май, 20:38 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ml ok ml ok ok ok ml ml ok ml 0.01 6896
13 май, 20:37 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ok ok ok ok ok ok ok ml ok ok 0.0 6684
13 май, 20:36 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ml ok ml ok ml ok ok ok ok ml 0.0 6756
13 май, 20:35 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ok ok ok ok ok ok ml ok ok ok 0.01 5164
13 май, 20:34 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ml ok ok ml ok ok ok ml ok ok 0.0 12024
13 май, 20:33 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ml ok ok ml ok ml ok ok ok ok 0.0 6740
13 май, 20:32 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ok ok ok ok ok ok ml ml ok ml 0.0 6780
13 май, 20:32 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ml ok ok ok ok ok ml ok ok ok 0.0 6876
13 май, 20:29 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ok ok ok ok ok ok ok ok ml ok 0.0 5244
13 май, 20:29 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ml ml ok ok ok ok ok ok ml ok 0.0 6896
13 май, 20:29 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ok ok ok ok ok ok ml ok ok ml 0.01 11552
13 май, 20:27 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ml ml ml ml ok ok ml ok ok ml 0.0 6856
13 май, 20:25 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ml wa wa wa wa wa wa wa ml ml 0.0 6828
13 май, 20:24 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
wa wa wa ml wa wa ml wa wa ml 0.0 6904
13 май, 20:23 Арена 5 - Уран Задача 1 - Дявол
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
wa ml wa wa wa 0.0 6712
13 май, 20:23 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ok ok ok ok ok ml ok wa wa wa 0.0 6588
13 май, 20:20 Арена 5 - Уран Задача 3 - Пиле по императорски
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ml ml ml ok ok ok ml wa wa wa 0.0 11500
06 май, 11:16 Есенен турнир 2011 А1. Стандартна задача
Level 1
Daniel Andreev
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
06 май, 11:14 Есенен турнир 2011 Е3. Подарък
Level 1
Daniel Andreev
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
25 апр., 14:56 Пролетен турнир 2019 C3. Първокласни числа
Level 31
Simona Ivanova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl ok tl tl ok ok ok ok ok tl tl ok tl tl tl tl tl tl tl 1.02 4
25 апр., 14:55 Пролетен турнир 2019 C1. Връзки
Level 31
Simona Ivanova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.09 3124
25 апр., 11:53 Пролетен турнир 2018 C3. Инвеститор
Level 31
Simona Ivanova
wa ok wa wa wa ok wa ok wa wa wa wa wa wa ok 0.0 0
25 апр., 11:49 Пролетен турнир 2018 C3. Инвеститор
Level 31
Simona Ivanova
ok ok wa tl wa tl wa tl tl tl tl tl tl tl tl 0.22 4
25 апр., 11:48 Пролетен турнир 2018 С2. Пиратско съкровище
Level 31
Simona Ivanova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 11380
25 апр., 11:44 Пролетен турнир 2017 C1. Палиндром
Level 31
Simona Ivanova
wa ok wa ok ok ok wa ok ok wa wa wa wa ok ok ok ok 0.0 4
25 апр., 11:44 Пролетен турнир 2017 C2. Истина или лъжа
Level 31
Simona Ivanova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 3988
25 апр., 11:44 Пролетен турнир 2017 C3. Натурална подредица
Level 31
Simona Ivanova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.16 1356
24 апр., 15:49 Есенен турнир 2013 Е2 - Изложение на пчелен мед
Level 1
Crown
Дениз Рейхан
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
24 апр., 15:43 Есенен турнир 2011 Е1. Правоъгълник
Level 1
Crown
Симеон Йорданов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
24 апр., 15:43 Есенен турнир 2011 А1. Стандартна задача
Level 1
Crown
Симеон Йорданов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
24 апр., 15:41 Есенен турнир 2011 Е1. Правоъгълник
Level 1
Crown
Симеон Йорданов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
24 апр., 15:34 Есенен Турнир 2010 E1. Факир
Level 1
Badge
Димитър Геориев Тодоров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
24 апр., 15:31 Есенен Турнир 2010 E1. Факир
Level 1
Badge
Димитър Геориев Тодоров
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
24 апр., 15:25 Есенен турнир 2012 E2. Симетрични числа
Level 1
Crown
Дениз Рейхан
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0