Решения на C1. Далечни дистанции

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
16 апр., 23:31 Първа Контрола 2017 C Group C1. Далечни дистанции
Level 34
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 1356
16 апр., 23:31 Първа Контрола 2017 C Group C1. Далечни дистанции
Level 34
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 1356
19 март, 17:27 Първа Контрола 2017 C Group C1. Далечни дистанции
Level 19
Crown
Александър Георгиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.09 1352
19 апр., 11:26 Първа Контрола 2017 C Group C1. Далечни дистанции
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.05 1356
19 апр., 11:22 Първа Контрола 2017 C Group C1. Далечни дистанции
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.05 1356
26 май, 15:09 Първа Контрола 2017 C Group C1. Далечни дистанции
Level 31
Стоян Малинин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.09 4880
26 май, 13:35 Първа Контрола 2017 C Group C1. Далечни дистанции
Level 31
Стоян Малинин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok 0.19 520
25 май, 15:05 Първа Контрола 2017 C Group C1. Далечни дистанции
Level 31
Стоян Малинин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.14 123060
24 май, 13:55 Първа Контрола 2017 C Group C1. Далечни дистанции
Level 31
Стоян Малинин
ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
21 май, 21:01 Първа Контрола 2017 C Group C1. Далечни дистанции
Level 19
Crown
Sorting
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.1 1356
17 май, 12:18 Първа Контрола 2017 C Group C1. Далечни дистанции
Level 25
Ферит Исмаилов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.17 520
17 май, 12:15 Първа Контрола 2017 C Group C1. Далечни дистанции
Level 25
Ферит Исмаилов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok wa ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.17 520
14 май, 11:01 Първа Контрола 2017 C Group C1. Далечни дистанции
Level 37
Badge
Марин Йорданов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.16 520
14 май, 10:43 Първа Контрола 2017 C Group C1. Далечни дистанции
Level 19
sali
ok wa ok ok wa ok ok ok ok ok ok wa wa ok ok ok ok wa ok wa wa ok ok ok wa ok wa ok ok ok ok wa ok wa wa ok wa ok ok wa ok wa ok ok ok ok wa ok wa ok 0.04 1356
14 май, 10:03 Първа Контрола 2017 C Group C1. Далечни дистанции
Level 19
sali
ok wa ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok wa wa ok wa ok ok wa ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok 0.01 516
12 май, 22:15 Първа Контрола 2017 C Group C1. Далечни дистанции
Level 22
Crown
Даниел Данаилов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 1296
12 май, 22:07 Първа Контрола 2017 C Group C1. Далечни дистанции
Level 34
Crown
Цветан Иванов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.05 520
12 май, 11:10 Първа Контрола 2017 C Group C1. Далечни дистанции
Level 37
Badge
Марин Йорданов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.16 520
12 май, 11:07 Първа Контрола 2017 C Group C1. Далечни дистанции
Level 37
Badge
Марин Йорданов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
12 май, 10:56 Първа Контрола 2017 C Group C1. Далечни дистанции
Level 37
Badge
Марин Йорданов
ok ok ok wa ok ok ok ok ok wa ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok wa ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa ok ok 0.08 1356