Level 28

Ниво 28

Цветан Иванов (София)

Статистика

  • Опит: 190675/203000
  • Пратени решения: 851
  • Решения за 100 точки: 359
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
30 апр., 21:36 1-во контролно група C - 2014 Задача С1. КВАДРАТИ Цветан Иванов C/C++ ok ok tl tl tl tl tl ok ok ok wa tl tl tl tl ok tl ok ok ok ok ok tl ok ok ok
30 апр., 18:57 1-во контролно група C - 2014 Задача С2. КОД НА ЦЕЗАР Цветан Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
30 апр., 14:42 НОИ 2013 - кръг 2 C3. Думи Цветан Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
30 апр., 14:41 НОИ 2013 - кръг 2 C3. Думи Цветан Иванов C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
30 апр., 14:39 НОИ 2013 - кръг 2 А1. Телефон 112 Цветан Иванов C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
30 апр., 14:17 НОИ 2013 - кръг 2 C3. Думи Цветан Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
30 апр., 14:12 НОИ 2013 - кръг 2 C3. Думи Цветан Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
30 апр., 14:03 НОИ 2013 - кръг 2 C3. Думи Цветан Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
30 апр., 11:38 НОИ 2008 - кръг 2 C3. Подравняване Цветан Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
29 апр., 22:11 НОИ 2008 - кръг 2 C2. Ъгълчета Цветан Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
Назад