Level 34

Ниво 34

Цветан Иванов (София)

Статистика

  • Опит: 291100/297500
  • Пратени решения: 1224
  • Решения за 100 точки: 519
  • Участия в състезания: 1

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
08 дек., 23:23 Есенен турнир 2017 B2. Липсващи мостове Цветан Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
08 дек., 22:18 Есенен турнир 2017 B2. Липсващи мостове Цветан Иванов C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
21 ноем., 22:38 Зимни 2013 B2 - Потенциални конфликти Цветан Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
20 ноем., 23:08 Пролетен турнир 2005 B3 Цветан Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa
20 ноем., 23:02 Пролетен турнир 2005 B3 Цветан Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa
20 ноем., 23:01 Пролетен турнир 2005 А1 Цветан Иванов C/C++ tl tl re tl re re re tl re re re
19 ноем., 20:53 Пролетен турнир 2016 B3. Игра с число Цветан Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
19 ноем., 20:50 Пролетен турнир 2016 B3. Игра с число Цветан Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml tl ok ml tl
19 ноем., 18:14 Пролетен Турнир 2010 B3. Ремонт на пътища Цветан Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
18 ноем., 20:25 Пролетен турнир - 2013 В2 - Изгубен път Цветан Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok
Назад