Level 34
Crown

Ниво 36

Цветан Иванов (София)

Статистика

  • Опит: 320845/333000
  • Пратени решения: 1406
  • Решения за 100 точки: 566
  • Участия в състезания: 1

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
18 окт., 23:08 НОИ-3 2011 А8 - Частици Цветан Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
13 окт., 19:38 НОИ-3 2012 АВ5 - Без остатък Цветан Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok tl
13 окт., 19:26 НОИ-3 2012 АВ5 - Без остатък Цветан Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok tl
13 окт., 19:23 НОИ-3 2012 АВ5 - Без остатък Цветан Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok tl
12 окт., 20:08 НОИ-3 2016 АB2. Омкландия (Sunshine) Цветан Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
12 окт., 20:04 НОИ-3 2016 АB2. Омкландия (Sunshine) Цветан Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok tl tl tl
12 окт., 20:01 НОИ-3 2016 АB2. Омкландия (Sunshine) Цветан Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re
11 окт., 19:47 НОИ-3 2013 AB2 - Банков код Цветан Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok wa wa wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
11 окт., 19:28 НОИ-3 2013 AB2 - Банков код Цветан Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok wa wa wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
06 окт., 19:20 НОИ-3 2012 АВ2 - Нинджа Цветан Иванов C/C++ ok ok ml ok ok ok ml ml ok ok ok ok ok ok ml ml ok ok ok ml ok
Назад