Level 25

Ниво 25

Ферит Исмаилов (Шумен)

Статистика

  • Опит: 159235/162500
  • Пратени решения: 1135
  • Решения за 100 точки: 299
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
17 апр., 17:18 НОИ-2 2009 C1. Две прости Ферит Исмаилов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
17 апр., 17:14 НОИ-2 2009 C1. Две прости Ферит Исмаилов C/C++ ok ok ok ok ok ok re re re re re
17 апр., 17:08 НОИ-2 2009 C1. Две прости Ферит Исмаилов C/C++ ok ok wa wa wa tl re re re re re
17 апр., 17:07 НОИ-2 2009 C1. Две прости Ферит Исмаилов C/C++ ok ok wa wa wa tl tl re re re re
16 апр., 18:03 НОИ-3 2019 AB1. Изкачване Ферит Исмаилов C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
16 апр., 16:49 Пролетен турнир 2017 C3. Натурална подредица Ферит Исмаилов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
16 апр., 15:57 Пролетен турнир 2018 A3. Сладове Ферит Исмаилов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
16 апр., 15:50 Пролетен турнир 2018 A3. Сладове Ферит Исмаилов C/C++ re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re
14 март, 10:04 НОИ-3 2014 AB5 - Биатлон Ферит Исмаилов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
14 март, 10:01 НОИ-3 2014 AB5 - Биатлон Ферит Исмаилов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok
Назад