Решения на Е4. Сума

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
27 апр., 08:34 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 31
Simona Ivanova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
23 март, 16:46 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 10
Павел
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
23 март, 16:44 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 10
Павел
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
23 март, 16:44 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 10
Павел
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
23 март, 16:43 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 10
Павел
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
23 март, 16:42 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 10
Павел
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
03 март, 13:47 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 28
Crown
Никито 3301
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
03 март, 12:43 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 31
Simona Ivanova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
07 апр., 22:37 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 10
Crown
Vladislav Serafimov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
07 апр., 22:37 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 10
Crown
Vladislav Serafimov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
07 апр., 22:36 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 10
Crown
Vladislav Serafimov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
07 апр., 22:36 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 10
Crown
Vladislav Serafimov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
09 март, 09:20 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 22
Crown
ivo2008
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
07 март, 19:52 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 22
Crown
ivo2008
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
07 март, 18:24 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 22
Crown
ivo2008
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
07 март, 18:23 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 22
Crown
ivo2008
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
07 март, 18:17 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 22
Crown
ivo2008
ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
03 март, 09:16 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 13
Badge
Алекс Мартинов Киричев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
14 яну., 17:38 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 22
Crown
ivo2008
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
26 юни, 13:40 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 25
Badge
Vanessa Bachvarova
wa wa wa wa wa wa tl tl re re re re re re re re re re re re 0.31 4
19 май, 19:02 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 7
Badge
Валентин Филипов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
19 май, 18:53 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 7
Badge
Валентин Филипов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
19 май, 18:23 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 4
Crown
Viktor
ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
19 май, 18:10 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 4
Crown
Viktor
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
17 апр., 10:41 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 10
Crown
Здравко Николов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
17 апр., 10:31 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 10
Badge
Vladislav
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl 0.32 4
17 апр., 10:29 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 22
Badge
Nermin Idiriz
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
17 апр., 10:27 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 19
Crown
Симона
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
15 апр., 14:17 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 22
Badge
Nermin Idiriz
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
15 март, 19:53 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 25
Badge
Vanessa Bachvarova
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
14 март, 12:05 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 28
Светослав Пенков
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
21 фев., 14:32 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 28
Мартин Недев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
06 юни, 12:34 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 22
Crown
Грасиела
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
06 юни, 12:09 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 25
Карина Карачорова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
18 апр., 17:53 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 22
Badge
Нора Паскалева
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
18 апр., 17:28 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 22
Badge
Нора Паскалева
wa wa wa ok wa wa wa wa ok ok ok wa ok wa wa wa ok ok ok wa 0.0 0
18 апр., 17:09 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 25
Badge
Рени Паскалева
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
01 апр., 23:52 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 37
Daniel Koynov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
24 март, 13:36 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 22
Nicole Vukadinova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
23 март, 20:48 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 22
Nicole Vukadinova
ok wa wa ok ok wa wa wa ok wa ok wa wa wa wa ok wa ok ok ok 0.0 4
15 март, 09:51 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 25
Кристина Стоянова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
15 март, 09:42 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 25
Кристина Стоянова
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
15 март, 09:27 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 25
Кристина Стоянова
ok wa wa ok ok wa wa wa ok wa ok wa wa wa wa ok wa ok ok ok 0.0 4
10 март, 12:18 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 28
Crown
Vesselin Markovich
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
07 март, 08:17 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 10
Badge
Лъчезар
wa ok ok wa ok ok ok ok wa wa wa ok wa ok ok ok wa wa wa ok 0.0 4
06 март, 19:17 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 10
Badge
Лъчезар
wa ok ok wa ok ok ok ok wa wa wa ok wa ok ok ok wa wa wa ok 0.0 0
06 март, 19:16 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 10
Badge
Лъчезар
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
06 март, 15:36 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 10
Badge
Лъчезар
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.12 4
06 март, 15:33 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 10
Badge
Лъчезар
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.12 4
06 март, 14:48 НОИ-3 2017 Е4. Сума
Level 10
Badge
Лъчезар
wa wa wa wa wa wa wa wa wa ok wa wa ok wa wa wa ok wa wa wa 0.0 0