Level 19
Badge

Ниво 20

Ivo Ivanov (Шумен)

Статистика

  • Опит: 101950/105000
  • Пратени решения: 1037
  • Решения за 100 точки: 175
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
18 окт., 15:10 Пролетен турнир 2018 Е2. Части Ivo Ivanov C/C++ ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
18 окт., 15:06 Пролетен турнир 2018 Е2. Части Ivo Ivanov C/C++ ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
18 окт., 15:03 Пролетен турнир 2018 Е2. Части Ivo Ivanov C/C++ ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
17 окт., 20:23 НОИ-2 2009 E3. Редица Ivo Ivanov C/C++ wa wa wa wa ok wa wa wa wa wa wa
17 окт., 11:23 НОИ-3 2012 Е5 - Летище Ivo Ivanov C/C++ ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
17 окт., 11:21 НОИ-3 2012 Е5 - Летище Ivo Ivanov C/C++ ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
17 окт., 11:19 НОИ-3 2012 Е5 - Летище Ivo Ivanov C/C++ ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
17 окт., 11:11 НОИ-3 2012 Е6 - Стандарти Ivo Ivanov C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
17 окт., 11:10 НОИ-3 2012 Е6 - Стандарти Ivo Ivanov C/C++ re re re re re re ok ok ok ok ok
17 окт., 08:00 НОИ-2 2013 Е2. d-Двойки Ivo Ivanov C/C++ ok ok ok ok ok ok ok wa ok wa ok tl wa wa wa wa ok wa ok tl tl
Назад