Level 13
Badge

Ниво 14

Алекс Мартинов Киричев (Варна)

Статистика

  • Опит: 46080/52500
  • Пратени решения: 196
  • Решения за 100 точки: 85
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
28 юни, 09:27 НОИ-3 2011 Е5 - Кубчета Алекс Мартинов Киричев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
12 юни, 17:51 НОИ-3 2017 E2. Контролна работа Алекс Мартинов Киричев C/C++ wa re wa re re re re wa re re
03 юни, 15:48 НОИ 3 2018 Е6. Спирала Алекс Мартинов Киричев C/C++ ok wa wa wa wa wa wa wa wa ok ok wa wa ok ok wa wa wa wa wa
15 март, 14:56 НОИ 3 2018 Е2. Специални числа Алекс Мартинов Киричев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
15 март, 11:27 НОИ 3 2018 Е4. Максимална разлика Алекс Мартинов Киричев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
15 март, 11:06 НОИ 3 2018 Е4. Максимална разлика Алекс Мартинов Киричев C/C++ ok ok ok wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl
15 март, 11:00 НОИ 3 2018 Е4. Максимална разлика Алекс Мартинов Киричев C/C++ ok ok ok wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl
15 март, 10:40 НОИ-3 2012 Е6 - Стандарти Алекс Мартинов Киричев C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
15 март, 10:39 НОИ-3 2012 Е6 - Стандарти Алекс Мартинов Киричев C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
14 март, 22:33 НОИ-3 2013 E3 - Вярно равенство Алекс Мартинов Киричев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
Назад