Level 1
Badge

Ниво 2

Martin Andreev (Пловдив)

Статистика

  • Опит: 600/1500
  • Пратени решения: 8
  • Решения за 100 точки: 1
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
19 дек., 22:56 Арена1-Бронз Задача 2 - Думи Martin Andreev C/C++ wa wa ok wa wa wa wa wa ok wa
19 дек., 22:55 Арена1-Бронз Задача 1 - Календар Martin Andreev C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
19 дек., 22:41 Арена1-Бронз Задача 2 - Думи Martin Andreev C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa ok wa
05 дек., 14:55 Арена1-Бронз Задача 1 - Календар Martin Andreev C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
05 дек., 14:53 Арена1-Бронз Задача 1 - Календар Martin Andreev C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
05 дек., 14:14 Арена1-Бронз Задача 1 - Календар Martin Andreev C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
05 дек., 14:12 Арена1-Бронз Задача 1 - Календар Martin Andreev C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
05 дек., 13:57 Арена1-Бронз Задача 1 - Календар Martin Andreev C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
Назад