Level 7
Badge

Ниво 8

Борислав (София)

Статистика

  • Опит: 14805/18000
  • Пратени решения: 93
  • Решения за 100 точки: 17
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
15 ноем., 22:53 Летен турнир 2019 C3. Квадрати Борислав C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
15 ноем., 22:41 НОИ-1 2018 C2. Най-голямо число Борислав C/C++ ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa
15 ноем., 21:54 Есенен турнир 2004 (само група Е) E3. Прозорец Борислав C/C++ pending
15 ноем., 18:08 НОИ-1-2020 E3. Парола Борислав C/C++ ok wa wa wa ok ok ok ok wa ok
15 ноем., 16:53 Есенен турнир 2009 D2. Максимално двоично число Борислав C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
15 ноем., 16:53 Есенен турнир 2009 D2. Максимално двоично число Борислав C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
25 окт., 22:12 НОИ-1 2011 D1 - Телефон Борислав C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
25 окт., 22:00 НОИ-1 2011 А3 - Разлика от Кубове Борислав C/C++ ok ok ok wa wa tl ok tl tl tl tl
25 окт., 21:32 НОИ-1 2011 D2 - Делимост Борислав C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
25 окт., 21:29 НОИ-1 2011 D2 - Делимост Борислав C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
Назад