Level 4

Ниво 4

Александър Славов (Русе)

Статистика

  • Опит: 4260/5000
  • Пратени решения: 26
  • Решения за 100 точки: 6
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
16 юни, 09:19 Есенен турнир 2018 C1.Отчет (report) Александър Славов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
16 юни, 09:16 Есенен турнир 2018 B2.majorant Day 1 Александър Славов C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
29 апр., 22:26 НОИ-2-2020 D1. Безопасна парола Александър Славов C/C++ ok ok ok ok re re re re ok re re ok re re re re ok re ok re ok re re re
26 ноем., 10:31 Есенен турнир 2014 Е1 - Игра Александър Славов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa
23 юни, 12:26 Есенен турнир 2013 Е1 - Клечки Александър Славов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
23 юни, 11:55 Есенен турнир 2013 Е1 - Клечки Александър Славов C/C++ ok ok ok ok wa ok ok wa ok ok ok ok ok ok wa wa ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok
23 юни, 11:53 Есенен турнир 2013 Е1 - Клечки Александър Славов C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
23 юни, 11:48 Есенен турнир 2013 Е1 - Клечки Александър Славов C/C++ ok ok ok ok wa ok ok wa ok ok ok ok ok ok wa wa ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok
23 юни, 11:39 Есенен турнир 2013 Е1 - Клечки Александър Славов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
23 юни, 11:26 Есенен турнир 2012 E3. Табела Александър Славов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
Назад