Level 1

Ниво 1

Моника Дуева (Трявна)

Статистика

  • Опит: 25/500
  • Пратени решения: 6
  • Решения за 100 точки: 0
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
18 ноем., 14:24 НОИ-1 2018 А1. Влак Моника Дуева C/C++ wa wa wa wa wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
18 ноем., 13:22 НОИ-1 2018 А1. Влак Моника Дуева C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
18 ноем., 12:40 НОИ-1 2018 А1. Влак Моника Дуева C/C++ wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
11 ноем., 13:05 НОИ-1 2018 А1. Влак Моника Дуева C/C++ wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
11 ноем., 12:53 НОИ-1 2018 А1. Влак Моника Дуева C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
05 ноем., 07:23 НОИ-1 2018 E2. Състезание Моника Дуева C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
Назад