Level 13
Badge

Ниво 14

Иван Стефанов (Варна)

Статистика

  • Опит: 48870/52500
  • Пратени решения: 261
  • Решения за 100 точки: 91
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
06 фев., 10:04 НОИ-2-2020 D2. Водна криза Иван Стефанов C/C++ wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa
17 дек., 17:40 НОИ-1 2018 D1. Бактерии Иван Стефанов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
17 дек., 17:36 НОИ-1 2018 D1. Бактерии Иван Стефанов C/C++ ok ok ok ok ok ok tl ok ok ok
17 дек., 17:29 НОИ-1 2018 D1. Бактерии Иван Стефанов C/C++ ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl
17 дек., 17:24 НОИ-1 2018 D1. Бактерии Иван Стефанов C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
16 дек., 19:41 НОИ-1-2020 D2. Отсечки Иван Стефанов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
16 дек., 19:37 НОИ-1-2020 D2. Отсечки Иван Стефанов C/C++ ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa
16 дек., 19:04 НОИ-1-2020 D1. Интервал Иван Стефанов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
14 дек., 16:49 НОИ-1 2019 D2. Триъгълник Иван Стефанов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
14 дек., 16:41 НОИ-1 2019 D3. Нечетни цифри Иван Стефанов C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
Назад