Level 10

Ниво 10

Ния Димитрова (Шумен)

Статистика

  • Опит: 25175/27500
  • Пратени решения: 113
  • Решения за 100 точки: 41
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
06 дек., 00:22 НОИ-1 2019 B3. perm16 Ния Димитрова C/C++ ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
29 ноем., 16:45 НОИ-1 2019 B1. Тройки Ния Димитрова C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
29 ноем., 16:36 НОИ-1 2019 B1. Тройки Ния Димитрова C/C++ ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa
24 ноем., 12:17 НОИ-1 2017 C2. Множества Ния Димитрова C/C++ ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ok
24 ноем., 12:08 НОИ-1 2017 C2. Множества Ния Димитрова C/C++ wa ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ok
24 ноем., 10:58 НОИ-1 2017 C1. Клас Ния Димитрова C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
22 ноем., 18:11 НОИ-1 2011 С2 - Таблица Ния Димитрова C/C++ ok wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa
22 ноем., 17:51 НОИ-1 2011 С1 - Отсечки Ния Димитрова C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
22 ноем., 17:42 НОИ-1 2011 С1 - Отсечки Ния Димитрова C/C++ ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok
22 ноем., 14:23 НОИ-1 2010 D3. Отдалеченост Ния Димитрова C/C++ ok wa wa wa wa ok ok wa wa ok wa
Назад