Level 4
Badge

Ниво 5

Георги Господинов (София)

Статистика

  • Опит: 5880/7500
  • Пратени решения: 64
  • Решения за 100 точки: 9
  • Участия в състезания: 2

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
19 апр., 11:40 НОИ-2 2013 B2. Най-голям общ делител Георги Господинов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
19 апр., 11:39 НОИ-2 2013 B1. Разкази Георги Господинов C/C++ ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
19 апр., 11:36 НОИ-2 2013 B3. Телефон 112 Георги Господинов C/C++ ok ok wa ml ml ml ml ml ml ml ml
29 апр., 09:20 Състезание на Иво Странджев и Сашо Георгиев Watering Георги Господинов C/C++ ok ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml
28 апр., 12:21 Състезание на Иво Странджев и Сашо Георгиев Caribbean Георги Господинов C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl
28 апр., 12:21 Състезание на Иво Странджев и Сашо Георгиев Caribbean Георги Господинов C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl
28 апр., 11:44 Състезание на Иво Странджев и Сашо Георгиев Watering Георги Господинов C/C++ ok ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml
28 апр., 11:42 Състезание на Иво Странджев и Сашо Георгиев Watering Георги Господинов C/C++ ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml
28 апр., 11:39 Състезание на Иво Странджев и Сашо Георгиев Watering Георги Господинов C/C++ ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml
28 апр., 11:35 Състезание на Иво Странджев и Сашо Георгиев Watering Георги Господинов C/C++ ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml
Назад