Level 7

Ниво 7

Калоян (Русе)

Статистика

  • Опит: 13180/14000
  • Пратени решения: 65
  • Решения за 100 точки: 23
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
12 март, 16:25 НОИ-1 2009 E2. Код Калоян C/C++ wa ok ok wa wa wa ok wa wa ok ok
12 март, 16:22 НОИ-1 2009 E2. Код Калоян C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
12 март, 16:21 НОИ-1 2009 E2. Код Калоян C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
12 март, 16:19 НОИ-1 2009 E2. Код Калоян C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
12 март, 16:18 НОИ-1 2009 E2. Код Калоян C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
12 март, 15:38 НОИ-1 2009 E3. Награда Калоян C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
12 март, 15:28 НОИ-1 2009 E3. Награда Калоян C/C++ ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa
12 март, 14:44 НОИ-1 2009 E1. Песен Калоян C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
26 фев., 16:28 НОИ-1 2015 E1 - Книги Калоян C/C++ wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
26 фев., 16:15 НОИ-1 2015 E1 - Книги Калоян C/C++ wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
Назад