Level 13
Badge

Ниво 14

Мирослав Михайлов (Велико Търново)

Статистика

  • Опит: 51400/52500
  • Пратени решения: 305
  • Решения за 100 точки: 76
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
27 май, 16:09 Летен турнир - 2018 B4 - ПЪТИЩА Мирослав Михайлов C/C++ ok ok ok ok wa ok ok wa ok ok ok ok wa wa re re re re re re
27 май, 16:08 Летен турнир - 2018 B4 - ПЪТИЩА Мирослав Михайлов C/C++ ok ok ok ok wa ok ok wa ok ok ok ok wa wa re re re re re re
22 май, 18:33 Пролетен турнир 2017 B2. Делимост Мирослав Михайлов C/C++
22 май, 18:26 Пролетен турнир 2017 B2. Делимост Мирослав Михайлов C/C++
22 май, 16:55 Зимни 2017 B3. Кутии Мирослав Михайлов C/C++ ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
22 май, 16:47 Пролетен турнир 2018 B1. Скоби Мирослав Михайлов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
22 май, 16:47 Пролетен турнир 2018 A1. Преобразования Мирослав Михайлов C/C++ wa wa wa wa wa wa wa re re re wa re re re re re re re re re re re re
22 май, 16:46 Пролетен турнир 2018 B1. Скоби Мирослав Михайлов C/C++ ok wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
22 май, 14:47 Зимни 2016 B2 - Етикети Мирослав Михайлов C/C++ ok ok ok ok wa wa ok ok ok wa wa ok ok wa ok ok ok wa ok ok wa ok ok ok tl wa ok ok tl ok ok ok tl tl wa wa tl ok wa tl wa ok ok wa wa wa wa ok ok ok ok ok tl ok ok wa wa ok ok wa tl wa wa ok wa ok wa ok tl ok wa wa ok wa ok ok ok wa wa ok ok ok ok wa ok ok ok ok wa ok wa wa re re re re re re re re
22 май, 14:19 Зимни 2016 B2 - Етикети Мирослав Михайлов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok wa ok ok wa ok ok ok tl ok ok ok tl ok ok ok tl wa wa ok tl ok ok tl ok wa ok ok wa wa ok wa wa ok ok wa tl ok ok ok ok wa ok ok tl ok ok ok ok wa ok wa tl ok wa ok wa wa ok ok wa ok ok wa ok ok wa wa ok wa ok wa wa ok wa ok re re re re re re re re
Назад