Level 13
Crown

Ниво 15

Мирослав Михайлов (Велико Търново)

Статистика

  • Опит: 53565/60000
  • Пратени решения: 334
  • Решения за 100 точки: 78
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
23 яну., 00:27 НОИ-1-2020 A1. Целоислени точки Мирослав Михайлов C/C++ wa wa ok wa wa wa wa tl wa tl
23 яну., 00:14 НОИ-1-2020 A1. Целоислени точки Мирослав Михайлов C/C++ wa wa ok wa wa wa wa tl wa tl
25 фев., 19:51 НОИ-2-2020 B2. Излишни скоби Мирослав Михайлов C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
25 фев., 19:51 НОИ-2-2020 A1. Сортиране Мирослав Михайлов C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
19 фев., 20:02 НОИ-2 2019 B1. Естетика Мирослав Михайлов C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
19 фев., 19:58 НОИ-2 2019 B1. Естетика Мирослав Михайлов C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
19 фев., 19:57 НОИ-2 2019 B1. Естетика Мирослав Михайлов C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
14 фев., 19:43 НОИ-2 2017 B3. Прогресии Мирослав Михайлов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
14 фев., 19:41 НОИ-2 2017 A1. Истории Мирослав Михайлов C/C++ wa re re re re re re re re re re re re tl tl tl tl tl tl tl tl
14 фев., 19:18 НОИ-2 2017 B3. Прогресии Мирослав Михайлов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa
Назад