Level 10
Badge

Ниво 11

Юлиян Славчев (София)

Статистика

  • Опит: 31690/33000
  • Пратени решения: 173
  • Решения за 100 точки: 42
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
01 дек., 11:05 RMMS 2015 2.2 - Infinitywar Юлиян Славчев C/C++ wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl
01 дек., 11:03 RMMS 2015 2.2 - Infinitywar Юлиян Славчев C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
30 ноем., 10:57 RMMS 2014 2.2 Parking Юлиян Славчев C/C++ ok ok ok ml ok ok ml ok ok ml ok ok ok ok ml ok ml ok ok ok
30 ноем., 10:51 RMMS 2014 2.2 Parking Юлиян Славчев C/C++ ok ml ok ok ml ok ok ml ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ok
30 ноем., 10:44 RMMS 2014 2.2 Parking Юлиян Славчев C/C++ ml wa wa ml wa wa wa wa wa ml wa ml wa wa wa ml wa wa ml ok
30 ноем., 10:43 RMMS 2014 2.2 Parking Юлиян Славчев C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
07 окт., 18:06 НОИ-3 2017 AB2. 100…0 Юлиян Славчев C/C++ wa wa wa wa ok wa ok wa wa tl wa wa wa re re re wa wa re re wa re re re wa wa re wa re re re re re re wa re re re re re
11 авг., 15:47 НОИ-2 2012 В1 - Автобусни линии Юлиян Славчев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
11 авг., 15:38 НОИ-2 2012 В1 - Автобусни линии Юлиян Славчев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re ok ok ok ok
11 авг., 15:35 НОИ-2 2012 В1 - Автобусни линии Юлиян Славчев C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
Назад