Level 4
Crown

Ниво 6

Александър Иванов (Шумен)

Статистика

  • Опит: 8130/10500
  • Пратени решения: 95
  • Решения за 100 точки: 12
  • Участия в състезания: 3

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
18 ноем., 17:30 Есенен турнир 2012 А2. Най-широки лодки Александър Иванов C/C++ ok ok ok ok re ok ok ok ml re re
18 ноем., 17:27 Есенен турнир 2012 А2. Най-широки лодки Александър Иванов C/C++ ok ok ok ok re ok ok ok ml re re
18 ноем., 17:25 Есенен турнир 2012 А2. Най-широки лодки Александър Иванов C/C++ ok ok ok ok re ok ok ok ml re re
18 ноем., 17:22 Есенен турнир 2012 А2. Най-широки лодки Александър Иванов C/C++ ok ok ok ok re ok ok ok ml wa re
18 ноем., 17:17 Есенен турнир 2012 А2. Най-широки лодки Александър Иванов C/C++ ok ok ok ok ml ok ok ok ml ml ml
18 ноем., 17:17 Есенен турнир 2012 А1. Телепорт Александър Иванов C/C++ ml ml ml ml ml wa ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml tl tl
18 ноем., 16:06 Есенен турнир 2012 А2. Най-широки лодки Александър Иванов C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
11 юни, 16:27 Пролетен турнир - 2013 В1 - Състезание Александър Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
11 юни, 15:41 Пролетен турнир - 2013 В3 - Игра с Карти Александър Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl
11 юни, 13:47 Пролетен турнир - 2013 В3 - Игра с Карти Александър Иванов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl
Назад