Level 13
Badge

Ниво 14

Veselin Mateev (Шумен)

Статистика

  • Опит: 48360/52500
  • Пратени решения: 129
  • Решения за 100 точки: 92
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
24 апр., 09:33 НОИ-3 2012 Е6 - Стандарти Veselin Mateev C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
24 апр., 09:28 НОИ-3 2012 Е5 - Летище Veselin Mateev C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
24 апр., 09:27 НОИ-3 2012 Е4 - Автобуси Veselin Mateev C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
24 апр., 09:20 НОИ-3 2012 Е3 - Код Veselin Mateev C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
24 апр., 09:19 НОИ-3 2012 Е2 - Израз Veselin Mateev C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
24 апр., 09:12 НОИ-3 2012 Е1 - Приятели Veselin Mateev C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
05 яну., 18:01 НОИ-3 2019 Е3. Клиенти Veselin Mateev C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
05 яну., 17:55 НОИ-2 2019 E3. Редица Veselin Mateev C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
05 яну., 17:52 НОИ-2 2019 E2. Нечетен Veselin Mateev C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
05 яну., 17:51 НОИ-2 2019 E1. Последователност Veselin Mateev C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
Назад