Level 25
Badge

Ниво 26

Даниел Станчев (Варна)

Статистика

  • Опит: 170300/175500
  • Пратени решения: 1218
  • Решения за 100 точки: 314
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
13 юли, 12:35 1-во контролно група C - 2011 C6. Низове Даниел Станчев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
29 юни, 12:55 Есенен турнир 2006 C1. Простота отдясно Даниел Станчев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
29 юни, 11:15 Есенен турнир 2006 B2. ABC Даниел Станчев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
22 юни, 10:55 Зимни 2012 C2. Редица без нули Даниел Станчев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
22 юни, 10:33 Зимни 2012 C1. Цифрови пъзели Даниел Станчев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
21 юни, 08:15 2-ро контролно група C - 2014 Задача C5. ПАЛИНДРОМИ Даниел Станчев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
21 юни, 08:10 2-ро контролно група C - 2014 Задача C6. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ Даниел Станчев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
21 юни, 08:08 2-ро контролно група C - 2014 Задача C6. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ Даниел Станчев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl
21 юни, 08:06 2-ро контролно група C - 2014 Задача C6. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ Даниел Станчев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl
21 юни, 08:03 2-ро контролно група C - 2014 Задача C6. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ Даниел Станчев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl
Назад