Level 4
Badge

Ниво 5

Alexander Radoslavov (София)

Статистика

  • Опит: 6325/7500
  • Пратени решения: 59
  • Решения за 100 точки: 10
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
16 апр., 14:20 1-во контролно група C - 2014 Задача С2. КОД НА ЦЕЗАР Alexander Radoslavov C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
16 апр., 14:19 1-во контролно група C - 2014 Задача С1. КВАДРАТИ Alexander Radoslavov C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
16 апр., 14:19 1-во контролно група C - 2014 Задача С2. КОД НА ЦЕЗАР Alexander Radoslavov C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
16 апр., 14:17 1-во контролно група C - 2014 Задача С2. КОД НА ЦЕЗАР Alexander Radoslavov C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
14 авг., 12:33 1-во контролно група A - 2010 Трансформации Alexander Radoslavov C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl wa tl tl wa tl tl tl tl tl wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl wa wa tl tl tl tl tl tl tl wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl wa wa wa wa tl tl wa
14 авг., 12:17 1-во контролно група A - 2010 Руни Alexander Radoslavov C/C++ ok ok ok ok ok wa
18 март, 14:20 НОИ-3 2011 А5 - Медиани Alexander Radoslavov C/C++ ok ok wa wa ok wa ok ok tl tl tl
18 март, 14:14 НОИ-3 2011 А5 - Медиани Alexander Radoslavov C/C++ ok ok wa wa ok wa ok ok tl tl tl
16 март, 20:59 НОИ-2 2010 A2. Парцел Alexander Radoslavov C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa ok wa
16 март, 20:54 НОИ-2 2010 A2. Парцел Alexander Radoslavov C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
Назад