Level 1
Crown

Ниво 3

Галин Николов (Пирдоп)

Статистика

  • Опит: 1525/3000
  • Пратени решения: 13
  • Решения за 100 точки: 2
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
09 дек., 16:38 НОИ-1 2013 A3 - Изрази Галин Николов C/C++ wa wa re wa re wa re wa ok wa wa
09 дек., 16:23 НОИ-1 2013 A3 - Изрази Галин Николов C/C++ ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
09 дек., 16:22 НОИ-1 2013 A3 - Изрази Галин Николов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok
09 дек., 16:21 НОИ-1 2013 A3 - Изрази Галин Николов C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
09 дек., 16:17 НОИ-1 2013 A3 - Изрази Галин Николов C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
09 дек., 16:16 НОИ-1 2013 A3 - Изрази Галин Николов C/C++ wa wa re wa re wa re wa wa wa wa
09 дек., 16:14 НОИ-1 2013 B2 - Кодиране с излишък 3 Галин Николов C/C++ wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa
09 дек., 16:11 НОИ-1 2013 B1 - Трибоначи Галин Николов C/C++ ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
09 дек., 16:11 НОИ-1 2013 B1 - Трибоначи Галин Николов C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
09 дек., 16:09 НОИ-1 2012 В3 - Сума от прости числа Галин Николов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
Назад