Level 28

Ниво 28

Aleksander Yanev (Варна)

Статистика

  • Опит: 196625/203000
  • Пратени решения: 1288
  • Решения за 100 точки: 357
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
11 фев., 19:32 НОИ-2 2012 В3 - Квадрати Aleksander Yanev C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
11 фев., 19:28 НОИ-2 2012 В3 - Квадрати Aleksander Yanev C/C++ ok ok ok ok wa re re re re re re
11 фев., 18:54 НОИ-2 2012 В2 - Лице Aleksander Yanev C/C++ ok wa ok ok wa wa ok ok ok ok ok
11 фев., 18:41 НОИ-2 2012 В2 - Лице Aleksander Yanev C/C++ ok wa ok ok wa wa ok ok ok ok ok
11 фев., 18:40 НОИ-2 2012 В3 - Квадрати Aleksander Yanev C/C++ wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl
09 фев., 15:41 НОИ-2 2017 B2. Почистване Aleksander Yanev C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
09 фев., 15:12 НОИ-2 2017 B2. Почистване Aleksander Yanev C/C++ ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa ok ok ok ok ok ok ok ok wa wa re re re re re re re re re re re re re re re re re
09 фев., 11:58 НОИ-2 2012 В1 - Автобусни линии Aleksander Yanev C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
09 фев., 11:53 НОИ-2 2012 В1 - Автобусни линии Aleksander Yanev C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re ok ok ok ok ok ok re re re re re re ok ok ok ok ok ok re re re re re re ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re re re re re ok re re re
09 фев., 11:40 НОИ-2 2012 В1 - Автобусни линии Aleksander Yanev C/C++ ok wa wa ok ok ok ok ok ok ok ok re ok wa wa ok ok ok ok ok ok wa ok wa ok ok ok ok ok ok wa ok ok wa ok ok ok ok ok ok re re re ok ok ok ok ok ok re re re re re re ok ok ok ok ok ok re re re re re re ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re re re re re wa re re re
Назад