Level 19
Badge

Ниво 20

Валентин Младенов Борисов (Шумен)

Статистика

  • Опит: 95855/105000
  • Пратени решения: 620
  • Решения за 100 точки: 174
  • Участия в състезания: 3

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
07 окт., 19:57 Летен турнир 2019 B1. Туризъм Валентин Младенов Борисов C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
07 окт., 19:56 Летен турнир 2019 B1. Туризъм Валентин Младенов Борисов C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
27 апр., 19:07 Пролетен турнир 2019 C2. Съгласни низове Валентин Младенов Борисов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
27 апр., 19:07 Пролетен турнир 2019 C2. Съгласни низове Валентин Младенов Борисов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
27 апр., 19:07 Пролетен турнир 2019 C1. Връзки Валентин Младенов Борисов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
27 апр., 19:06 Пролетен турнир 2019 D1. Числа Валентин Младенов Борисов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
27 апр., 19:06 Пролетен турнир 2019 D2. Максимално число Валентин Младенов Борисов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
27 апр., 19:06 Пролетен турнир 2019 D3. Без интервали Валентин Младенов Борисов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
27 апр., 19:05 Пролетен турнир 2019 D4. N-Фибоначи Валентин Младенов Борисов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
27 апр., 19:05 Пролетен турнир 2019 D4. N-Фибоначи Валентин Младенов Борисов C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
Назад