Level 28
Badge

Ниво 29

Лъчезар Кеманов (Варна)

Статистика

  • Опит: 207880/217500
  • Пратени решения: 910
  • Решения за 100 точки: 380
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
20 март, 11:52 Зимни 2010 B1. Ябълки Лъчезар Кеманов C/C++ ok ok ok wa wa ok wa wa wa wa ok ok ok wa ok ok ok ok ok wa ok
15 март, 14:32 НОИ-3 2016 AB5. Matrix search Лъчезар Кеманов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
12 март, 23:55 НОИ-2 2018 B2. Линии Лъчезар Кеманов C/C++ ok wa ok ok ok ok wa ok wa ok
12 март, 23:55 НОИ-2 2018 B1. Редици Лъчезар Кеманов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
24 фев., 00:20 НОИ-3 2012 АВ2 - Нинджа Лъчезар Кеманов C/C++ ok ok ml ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ok ml ok ml ok ok ok
24 фев., 00:16 НОИ-3 2012 АВ2 - Нинджа Лъчезар Кеманов C/C++ ml ok ok ok ml ok ok ok ok ok ml ok ok ok ok ml ok ok ok ok ok
24 фев., 00:00 НОИ-3 2012 АВ2 - Нинджа Лъчезар Кеманов C/C++ ml ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ok ok ok ok ok ml ml
23 фев., 22:29 НОИ-3 2012 АВ2 - Нинджа Лъчезар Кеманов C/C++ ok ok ml ml ml ok ok ok ml ml ok ok ml ok ml ml ok ml ml ml ml
20 фев., 11:47 НОИ-3 2017 AB1. Правоъгълно царство Лъчезар Кеманов C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl
16 фев., 10:58 Зимни 2014 B2 - Ледени късове Лъчезар Кеманов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
Назад