Level 28
Badge

Ниво 29

Иван Стилиянов Лупов (Варна)

Статистика

  • Опит: 207135/217500
  • Пратени решения: 1804
  • Решения за 100 точки: 349
  • Участия в състезания: 1

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
22 окт., 09:45 Зимни 2011 D2 - Игра Иван Стилиянов Лупов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
22 окт., 08:58 НОИ-1 2013 E3 - Максимална стойност Иван Стилиянов Лупов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
22 окт., 08:57 НОИ-1 2013 E3 - Максимална стойност Иван Стилиянов Лупов C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
22 окт., 08:57 НОИ-1 2013 E3 - Максимална стойност Иван Стилиянов Лупов C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
22 окт., 08:56 НОИ-1 2013 E3 - Максимална стойност Иван Стилиянов Лупов C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
22 окт., 08:55 НОИ-1 2013 E3 - Максимална стойност Иван Стилиянов Лупов C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
22 окт., 08:30 НОИ-1 2010 E2. Умножение Иван Стилиянов Лупов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
20 окт., 17:51 Зимни 2012 D1. Будилник Иван Стилиянов Лупов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
20 окт., 17:50 Зимни 2012 D1. Будилник Иван Стилиянов Лупов C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
20 окт., 17:49 Зимни 2012 D1. Будилник Иван Стилиянов Лупов C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
Назад