Level 13
Badge

Ниво 14

Vesela Dobrikova (Кърджали)

Статистика

  • Опит: 46645/52500
  • Пратени решения: 125
  • Решения за 100 точки: 90
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
17 апр., 15:31 Зимни 2012 D3. Правоъгълник Vesela Dobrikova C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
17 апр., 15:28 Зимни 2012 D3. Правоъгълник Vesela Dobrikova C/C++ ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa
02 март, 13:33 Есенен турнир 2009 D3. Градина Vesela Dobrikova C/C++ ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok
02 март, 13:32 Есенен турнир 2009 D2. Максимално двоично число Vesela Dobrikova C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
02 март, 13:32 Есенен турнир 2009 D1. Правоъгълници Vesela Dobrikova C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
02 март, 13:28 Есенен Турнир 2008 D3. Шоколад Vesela Dobrikova C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
02 март, 13:27 Есенен Турнир 2008 D2. Асфалтови пътища Vesela Dobrikova C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
02 март, 13:26 Есенен турнир 2007 D2. Игра на думи Vesela Dobrikova C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
02 март, 13:22 Есенен турнир 2017 D3. Палиндром Vesela Dobrikova C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
02 март, 13:22 Есенен турнир 2017 D2. Училищен концерт Vesela Dobrikova C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
Назад