Level 4
Badge

Ниво 5

Viktor St. (Шумен)

Статистика

  • Опит: 7125/7500
  • Пратени решения: 56
  • Решения за 100 точки: 11
  • Участия в състезания: 3

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
26 март, 14:24 Зимни 2011 А2 - Спектри Viktor St. C/C++ wa ok ok wa wa wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
26 март, 14:23 Зимни 2011 А1 - Управление на проект Viktor St. C/C++ wa wa wa wa re tl tl tl tl tl tl
26 март, 14:01 Зимни 2011 А2 - Спектри Viktor St. C/C++ ok wa wa wa wa wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
19 март, 21:45 Зимни 2011 B3 - Низове Viktor St. C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
19 март, 21:09 Зимни 2011 B3 - Низове Viktor St. C/C++ ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa ok
19 март, 21:00 Зимни 2011 B3 - Низове Viktor St. C/C++ ok ok ok wa wa wa wa wa tl tl ok
19 март, 20:57 Зимни 2011 B3 - Низове Viktor St. C/C++ ok ok ok wa wa wa wa wa tl tl ok
19 март, 20:47 Зимни 2011 B3 - Низове Viktor St. C/C++ ok ok ok wa re re re re re re ok
16 март, 21:15 Зимни 2011 А1 - Управление на проект Viktor St. C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
16 март, 21:12 Зимни 2011 А1 - Управление на проект Viktor St. C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl
Назад