Level 16

Ниво 16

Даниел Цветилов (Хасково)

Статистика

  • Опит: 64419/68000
  • Пратени решения: 502
  • Решения за 100 точки: 100
  • Участия в състезания: 19

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
10 апр., 17:16 НОИ-1 2014 B2 - Телефонни сметки Даниел Цветилов Java ok wa ok ok wa wa tl tl tl tl tl
10 апр., 16:52 НОИ-1 2014 B2 - Телефонни сметки Даниел Цветилов Java ok ok ok ok wa wa wa wa tl tl tl
10 апр., 16:50 НОИ-1 2014 B2 - Телефонни сметки Даниел Цветилов Java ok ok ok ok wa wa wa tl tl tl tl
10 апр., 16:24 НОИ-1 2014 B2 - Телефонни сметки Даниел Цветилов Java tl wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl
10 апр., 16:23 НОИ-1 2014 B2 - Телефонни сметки Даниел Цветилов Java ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
10 апр., 16:22 НОИ-1 2014 B2 - Телефонни сметки Даниел Цветилов Java ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
25 март, 21:55 НОИ-1 2013 A1 - Числа и цифри Даниел Цветилов C/C++ ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl
28 фев., 10:45 НОИ-1 2012 В3 - Сума от прости числа Даниел Цветилов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
28 фев., 10:34 НОИ-1 2012 В2 - Сбор Даниел Цветилов C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
28 фев., 10:32 НОИ-1 2012 В2 - Сбор Даниел Цветилов C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
Назад