Level 1
Badge

Ниво 2

Peter (Плевен)

Статистика

  • Опит: 1000/1500
  • Пратени решения: 10
  • Решения за 100 точки: 2
  • Участия в състезания: 0

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
31 март, 15:10 НОИ-1 2012 В3 - Сума от прости числа Peter C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
31 март, 12:25 НОИ-1 2012 В3 - Сума от прости числа Peter C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
31 март, 12:21 НОИ-1 2012 В3 - Сума от прости числа Peter C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
31 март, 12:19 НОИ-1 2012 В3 - Сума от прости числа Peter C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
31 март, 12:07 НОИ-1 2012 В3 - Сума от прости числа Peter C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
31 март, 12:02 НОИ-1 2012 В3 - Сума от прости числа Peter C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
31 март, 12:00 НОИ-1 2012 В3 - Сума от прости числа Peter C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
31 март, 11:58 НОИ-1 2012 В3 - Сума от прости числа Peter C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
30 март, 22:01 НОИ-1 2012 В2 - Сбор Peter C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
30 март, 16:26 НОИ-1 2013 A1 - Числа и цифри Peter C/C++ ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce
Назад