Level 28

Ниво 28

Ivo Karagyozov (Варна)

Статистика

  • Опит: 196780/203000
  • Пратени решения: 1637
  • Решения за 100 точки: 348
  • Участия в състезания: 4

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
26 апр., 23:04 Зимни 2014 C1 - Скорост Ivo Karagyozov C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
19 апр., 18:42 НОИ 2012 - кръг 3 АВ2 - Нинджа Ivo Karagyozov C/C++ ml ok ok ok ml ok ok ok ok ml ml ok ok ml ml ok ok ml ok ok ml
19 апр., 18:41 НОИ 2012 - кръг 3 АВ2 - Нинджа Ivo Karagyozov C/C++ ml ok ok ok ml ok ok ok ok ok ml ok ok ml ok ok ml ok ok ml ok
19 апр., 18:35 НОИ 2012 - кръг 3 АВ2 - Нинджа Ivo Karagyozov C/C++ ml ok ok ok ok ok ok ok ok ml ok ok ok ok ml ml ok ok ok ml ok
19 апр., 18:23 НОИ 2012 - кръг 3 АВ1 - Паша Ivo Karagyozov C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
19 апр., 18:23 НОИ 2012 - кръг 3 АВ2 - Нинджа Ivo Karagyozov C/C++ ml ok ml ok ok ok ml ok ok ok ok ok ml ok ok ok ml ok ok ok ok
19 апр., 18:19 НОИ 2012 - кръг 3 АВ2 - Нинджа Ivo Karagyozov C/C++ ok ml ok ok ml ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ok ok
19 апр., 18:18 НОИ 2012 - кръг 3 АВ2 - Нинджа Ivo Karagyozov C/C++ ok ok ok ok ok ok ml ml ok ml ok ml ok ok ok ok ok ok ml ok ok
19 апр., 18:17 НОИ 2012 - кръг 3 АВ2 - Нинджа Ivo Karagyozov C/C++ ml ok ml ok ok ok ok ml ok ok ok ok ok ml ml ok ok ml ok wa ok
19 апр., 18:15 НОИ 2012 - кръг 3 АВ2 - Нинджа Ivo Karagyozov C/C++ ok ok ok ml ok ok ok ok ok ok ok ml ok ok ok ok ok ok ml wa ml
Назад