Level 4

Ниво 4

Трайко Динев (София)

Статистика

  • Опит: 3300/5000
  • Пратени решения: 63
  • Решения за 100 точки: 6
  • Участия в състезания: 2

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
21 март, 01:07 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха Трайко Динев C/C++ ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
21 март, 01:06 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха Трайко Динев C/C++ ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
21 март, 01:05 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха Трайко Динев C/C++ ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
21 март, 01:02 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха Трайко Динев C/C++ ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
21 март, 01:01 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха Трайко Динев C/C++ ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
21 март, 00:59 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха Трайко Динев C/C++ ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
21 март, 00:59 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха Трайко Динев C/C++ wa ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
21 март, 00:58 Арена 1 - Уран Задача 1 - Черно и Бяло Трайко Динев C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
21 март, 00:58 Арена 1 - Уран Задача 1 - Черно и Бяло Трайко Динев C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
21 март, 00:57 Арена 1 - Уран Задача 3 - Почти като при шаха Трайко Динев C/C++ wa ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
Назад