Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
22 ноем., 17:07 Арена3-Злато Задача 2 - Логаритъм
Level 4
Crown
Николай Хубанов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa 0.04 0
22 ноем., 17:06 Арена3-Злато Задача 2 - Логаритъм
Level 4
Crown
Николай Хубанов
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
22 ноем., 16:59 Арена3-Бронз Задача 1 - Интернет
Level 7
Симон Симеонов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
22 ноем., 16:51 Арена3-Сребро Задача 1 - Книги
Level 13
Никола Таушанов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
22 ноем., 16:47 Арена3-Сребро Задача 1 - Книги
Level 13
Никола Таушанов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
22 ноем., 16:33 Арена3-Сребро Задача 3 - Награда
Level 13
Badge
Михаил Карев
ok wa wa wa ok wa wa wa wa wa 0.0 0
22 ноем., 16:28 Арена3-Сребро Задача 1 - Книги
Level 4
Георги Георгиев
ok ok ok ok ok tl ok tl tl tl 1.01 316
22 ноем., 16:22 Арена3-Сребро Задача 3 - Награда
Level 4
Георги Георгиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.01 0
22 ноем., 16:15 Арена3-Бронз Задача 2 - Грейдър
Level 1
Crown
Yavor
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.04 0
22 ноем., 16:04 Арена3-Сребро Задача 2 - Път
Level 13
Badge
Михаил Карев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.05 0
22 ноем., 15:21 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 4
Crown
Николай Хубанов
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.05 0
22 ноем., 15:09 Арена3-Бронз Задача 1 - Интернет
Level 4
Александър Д. Иванов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
22 ноем., 15:09 Арена3-Бронз Задача 2 - Грейдър
Level 4
Александър Д. Иванов
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
22 ноем., 14:50 Арена3-Сребро Задача 3 - Награда
Level 13
Никола Таушанов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml 0.09 31468
22 ноем., 14:40 Арена3-Сребро Задача 1 - Книги
Level 1
Crown
Yavor
ok ok ok ok ok tl ok tl tl tl 1.02 312
22 ноем., 14:36 Арена3-Сребро Задача 2 - Път
Level 13
Никола Таушанов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
22 ноем., 14:30 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 4
Crown
Николай Хубанов
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.05 0
22 ноем., 14:14 Арена3-Злато Задача 3 - Максимални Суми
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
ok ok ok ok ok ok tl tl ok tl 1.01 15896
22 ноем., 14:08 Арена3-Злато Задача 2 - Логаритъм
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.23 660
22 ноем., 13:59 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 1.01 15008
22 ноем., 13:51 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 1.02 13936
22 ноем., 13:44 Арена3-Злато Задача 2 - Логаритъм
Level 10
Виктор Иванов
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
22 ноем., 13:41 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 10
Crown
Йордан Чапъров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml re re re re re re 0.1 101492
22 ноем., 13:41 Арена3-Злато Задача 3 - Максимални Суми
Level 10
Crown
Йордан Чапъров
ok ok ok tl ok tl tl tl tl tl 1.01 1100
22 ноем., 13:39 Арена3-Злато Задача 2 - Логаритъм
Level 10
Виктор Иванов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
22 ноем., 13:37 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 10
Crown
Йордан Чапъров
re wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.03 0
22 ноем., 13:36 Арена3-Злато Задача 3 - Максимални Суми
Level 10
Crown
Йордан Чапъров
wa wa wa tl wa tl tl tl tl tl 1.01 1100
22 ноем., 13:33 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 1.01 13936
22 ноем., 13:32 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 10
Crown
Йордан Чапъров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml re re re re re re 0.1 101360
22 ноем., 13:32 Арена3-Злато Задача 2 - Логаритъм
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.23 660
22 ноем., 13:27 Арена3-Злато Задача 3 - Максимални Суми
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
ok ok ok ok ok ok tl tl ok tl 1.01 15896
22 ноем., 13:23 Арена3-Злато Задача 3 - Максимални Суми
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.23 15888
22 ноем., 13:19 Арена3-Злато Задача 3 - Максимални Суми
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
ok ok ok ok ok ok tl tl ok tl 1.01 15896
22 ноем., 13:18 Арена3-Злато Задача 3 - Максимални Суми
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
ok ok ok ok ok ok tl tl ok tl 1.01 15896
22 ноем., 13:16 Арена3-Злато Задача 3 - Максимални Суми
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.28 15892
22 ноем., 13:14 Арена3-Злато Задача 3 - Максимални Суми
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.23 15880
22 ноем., 13:11 Арена3-Злато Задача 3 - Максимални Суми
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.23 15880
22 ноем., 12:55 Арена3-Злато Задача 2 - Логаритъм
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.24 660
22 ноем., 12:52 Арена3-Злато Задача 3 - Максимални Суми
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
ok ok ok ok ok ok tl tl ok tl 1.01 15896
22 ноем., 12:49 Арена3-Злато Задача 3 - Максимални Суми
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
ok ok ok ok ok ok tl tl ok tl 1.01 15896
22 ноем., 12:34 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 1.01 13936
22 ноем., 12:33 Арена3-Злато Задача 3 - Максимални Суми
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.22 15888
22 ноем., 12:32 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.08 0
22 ноем., 12:32 Арена3-Злато Задача 3 - Максимални Суми
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.22 15892
22 ноем., 12:17 Арена3-Злато Задача 3 - Максимални Суми
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
ok ok ok re re re wa wa re re 0.06 0
22 ноем., 12:10 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 1.01 13936
22 ноем., 11:57 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
ok ok ok ok ok ok ml ml ml ml re re re re re re re re re re 0.1 390984
22 ноем., 11:56 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re 0.66 360
22 ноем., 11:45 Арена3-Злато Задача 2 - Логаритъм
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
22 ноем., 11:24 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 10
Виктор Иванов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re 0.13 1280