Статус на системата - последни събмити
Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
09 ноем., 18:40 Арена2 - Злато Скокове
Level 4
Александър Д. Иванов
wa re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 0
09 ноем., 18:35 Арена2 - Сребро Царски ход
Level 1
Crown
Иван Тончев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
09 ноем., 18:20 Арена2 - Злато Скокове
Level 10
Badge
Стефан Маринов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
09 ноем., 18:04 Арена2 - Злато Магически скоби
Level 1
Crown
Васил Георгиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok 0.0 0
09 ноем., 17:48 Арена2 - Злато Самолети
Level 4
Crown
Николай Хубанов
ok ok ok ml ml ml ml ml ml ok 0.0 0
09 ноем., 17:36 Арена2 - Сребро Царски ход
Level 1
Цветан
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
09 ноем., 17:34 Арена2 - Сребро Покупки
Level 10
Val
ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa 0.0 0
09 ноем., 17:28 Арена2 - Сребро Покупки
Level 1
Цветан
wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl 0.0 0
09 ноем., 17:28 Арена2 - Сребро Покупки
Level 1
Цветан
wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl 0.0 0
09 ноем., 16:56 Арена2 - Злато Магически скоби
Level 4
Crown
Николай Хубанов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl ok ok 0.0 0
09 ноем., 16:52 Арена2 - Сребро Царски ход
Level 10
Badge
Даниел Дакев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
09 ноем., 16:52 Арена2 - Сребро Царски ход
Level 10
Badge
Даниел Дакев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
09 ноем., 16:51 Арена2 - Сребро Покупки
Level 10
Badge
Даниел Дакев
ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl 0.0 0
09 ноем., 16:49 Арена2 - Сребро Покупки
Level 7
Crown
Елица Банкова
ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.0 0
09 ноем., 16:43 Арена2 - Злато Магически скоби
Level 4
Александър Д. Иванов
wa ok wa ok wa ok wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl ok ok 0.0 0
09 ноем., 16:36 Арена2 - Сребро Покупки
Level 13
Никола Таушанов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
09 ноем., 16:31 Арена2 - Злато Скокове
Level 10
Badge
georgi georgiev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
09 ноем., 16:29 Арена2 - Сребро Покупки
Level 7
Симон Симеонов
wa tl wa tl tl tl tl tl tl tl 0.0 0
09 ноем., 16:27 Арена2 - Сребро Игра с топки
Level 13
Никола Таушанов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
09 ноем., 16:24 Арена2 - Злато Магически скоби
Level 4
Crown
Николай Хубанов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
09 ноем., 16:21 Арена2 - Бронз Коли
Level 4
Crown
Мартина Коцева
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
09 ноем., 16:17 Арена2 - Сребро Покупки
Level 13
Никола Таушанов
ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa 0.0 0
09 ноем., 16:13 Арена2 - Злато Магически скоби
Level 4
Crown
Николай Хубанов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa 0.0 0
09 ноем., 16:06 Арена2 - Злато Самолети
Level 16
Badge
Ясен Трифонов
ok ok ok tl ok ok tl tl tl ok 0.0 0
09 ноем., 16:05 Арена2 - Бронз Коли
Level 13
Никола Таушанов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
09 ноем., 15:57 Арена2 - Злато Магически скоби
Level 4
Crown
Николай Хубанов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl ok wa 0.0 0
09 ноем., 15:47 Арена2 - Сребро Царски ход
Level 10
Val
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
09 ноем., 15:39 Арена2 - Злато Скокове
Level 4
Crown
Николай Хубанов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
09 ноем., 15:30 Арена2 - Сребро Царски ход
Level 1
Цветан
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
09 ноем., 15:27 Арена2 - Злато Самолети
Level 4
Crown
Николай Хубанов
wa wa wa re wa wa wa wa wa re 0.0 0
09 ноем., 15:27 Арена2 - Сребро Покупки
Level 1
Цветан
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
09 ноем., 15:26 Арена2 - Бронз Нули
Level 4
Crown
Мартина Коцева
ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
09 ноем., 15:19 Арена2 - Сребро Игра с топки
Level 4
Crown
Kalina Petrova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
09 ноем., 15:14 Арена2 - Бронз Нули
Level 13
Никола Таушанов
ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
09 ноем., 14:44 Арена2 - Сребро Царски ход
Level 7
Crown
Елица Банкова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
09 ноем., 14:44 Арена2 - Сребро Царски ход
Level 10
Badge
Стефан Иванов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
09 ноем., 14:39 Арена2 - Злато Самолети
Level 1
Crown
Александър Коджабашев
ok wa wa ml wa wa ml ml ml ml 0.0 0
09 ноем., 14:26 Арена2 - Сребро Царски ход
Level 7
Crown
Елица Банкова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
09 ноем., 14:21 Арена2 - Сребро Покупки
Level 4
Crown
Kalina Petrova
ml ok ok ok ok ml ml ml ml ml 0.0 0
09 ноем., 14:17 Арена2 - Сребро Царски ход
Level 10
Badge
Стефан Иванов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
09 ноем., 13:51 Арена2 - Злато Магически скоби
Level 16
Badge
Ясен Трифонов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
09 ноем., 13:44 Арена2 - Сребро Игра с топки
Level 4
Crown
Kalina Petrova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
09 ноем., 13:38 Арена2 - Сребро Игра с топки
Level 4
Crown
Симона Бояджийска
ok ok ok ok ok ok wa wa ok ok 0.0 0
09 ноем., 13:33 Арена2 - Злато Магически скоби
Level 1
Badge
Григор Лечев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl ok ok 0.0 0
09 ноем., 13:33 Арена2 - Злато Самолети
Level 1
Badge
Григор Лечев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
09 ноем., 13:24 Арена2 - Злато Скокове
Level 16
Badge
Ясен Трифонов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
09 ноем., 13:15 Арена2 - Сребро Царски ход
Level 4
Crown
Kalina Petrova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
09 ноем., 12:58 Арена2 - Злато Магически скоби
Level 1
Crown
Александър Коджабашев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl ok ok 0.0 0
09 ноем., 12:33 Арена2 - Сребро Игра с топки
Level 4
Crown
Kalina Petrova
ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok 0.0 0
09 ноем., 12:27 Арена2 - Злато Скокове
Level 1
Crown
Александър Коджабашев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0