Решения на А3. Лента

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
09 ноем., 16:22 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 34
Мартина Маркова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.1 4
22 сеп., 15:09 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 31
Стоян Малинин
ok ml ok ml ok ok ok ok ok ok ok 0.18 6920
22 ноем., 14:32 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 25
Badge
Цвета
ok ok ml ok ml ok ok ml ok ml ok 0.07 6784
22 ноем., 14:31 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 25
Badge
Цвета
wa wa ok wa wa wa wa ml wa ok ok 0.14 6680
22 ноем., 14:29 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 25
Badge
Цвета
ok ok ml ok ok ok ok ok ok ml ok 0.07 6804
22 ноем., 14:26 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 25
Badge
Цвета
ok ok ok ok ml ml ok ok ok ml ok 0.07 6600
22 ноем., 13:33 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 25
Badge
Цвета
wa wa wa re wa ml re wa wa wa wa 0.05 6968
06 ноем., 12:27 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 34
Crown
Цветан Иванов
ok ok ok ok ok ok ml ok ok ml ml 0.05 6796
06 ноем., 12:26 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 34
Crown
Цветан Иванов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ok 0.14 6808
06 ноем., 12:24 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 34
Crown
Цветан Иванов
ok ml ok ok ok ok ok ok ok ml ok 0.1 6648
06 ноем., 12:22 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 34
Crown
Цветан Иванов
ml ok ok ok ok ok ml ok ok ok ok 0.14 6772
06 ноем., 12:20 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 34
Crown
Цветан Иванов
ok ml ok ok ok ok ml ok ok ok ok 0.13 6748
15 авг., 16:45 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 34
Crown
Цветан Иванов
ok wa ok wa wa wa wa wa wa ml ml 0.04 824
17 ноем., 12:18 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 13
Badge
Петър Георгиев Ангелов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.09 264
17 ноем., 12:13 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 13
Crown
Ивайло Иванов Георгиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.03 264
17 ноем., 12:12 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 13
Crown
Ивайло Иванов Георгиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml 0.06 520
17 ноем., 12:11 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 13
Crown
Ивайло Иванов Георгиев
ok ok ok ok ok ok ml ok ok ok ml 0.05 5024
17 ноем., 12:10 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 13
Crown
Ивайло Иванов Георгиев
ok ok ok ok ml ok ok ok ok ok ml 0.05 3560
17 ноем., 12:07 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 13
Crown
Ивайло Иванов Георгиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml 0.03 516
17 ноем., 12:03 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 13
Crown
Ивайло Иванов Георгиев
ok ok ok ok ml ok ml ok ok ok ok 0.14 6796
17 ноем., 12:01 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 13
Badge
Петър Георгиев Ангелов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml 0.08 516
17 ноем., 12:01 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 13
Crown
Ивайло Иванов Георгиев
ok ok ok ok ok ml ok ok wa wa ml 0.0 6572
17 ноем., 12:00 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 13
Badge
Петър Георгиев Ангелов
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
17 ноем., 11:59 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 13
Crown
Ивайло Иванов Георгиев
ok ok ml ok ok ok ok ml wa wa wa 0.0 6656
17 ноем., 11:58 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 13
Badge
Петър Георгиев Ангелов
ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa 0.0 0
17 ноем., 11:56 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 13
Badge
Петър Георгиев Ангелов
ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa 0.0 256
17 ноем., 11:54 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 13
Badge
Петър Георгиев Ангелов
ok ml ml ok ok ml ml ml ml ml wa 0.08 6860
17 ноем., 11:53 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 13
Badge
Петър Георгиев Ангелов
ok ok ok ok ok ok ml wa wa wa wa 0.11 3964
01 авг., 12:50 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 16
Илиян Йорданов
ml ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.31 6732
01 авг., 12:48 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 16
Илиян Йорданов
ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml tl 0.31 6840
01 авг., 12:47 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 16
Илиян Йорданов
ok ok ml ml ok ok ok ml ok ok ok 0.14 6780
01 авг., 12:46 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 16
Илиян Йорданов
ml ok ok ml ml ok ml ok ok ml ml 0.03 6824
01 авг., 12:43 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 16
Илиян Йорданов
ok ok ok ok ml ml ok ok ok ok ml 0.14 6900
01 авг., 12:42 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 16
Илиян Йорданов
ok ml ml ok ml ok ok ok ok ok tl 0.31 11244
01 авг., 12:41 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 16
Илиян Йорданов
ok ok ok ok ml ok ok ok ok ok tl 0.32 6784
01 авг., 12:40 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 16
Илиян Йорданов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml 0.21 1320
01 авг., 12:40 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 16
Илиян Йорданов
ok ml ok ok ok ok ok ok ok ok ml 0.25 4956
01 авг., 12:38 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 16
Илиян Йорданов
ok ml ml ok ok ml ml ok ok ml ml 0.01 6736
01 авг., 12:37 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 16
Илиян Йорданов
ml ok ml ok ok ok ok ml ok ok tl 0.34 6792
01 авг., 12:36 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 16
Илиян Йорданов
ok ml ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.32 6696
01 авг., 12:34 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 16
Илиян Йорданов
ok ok ml ok ml ok ok ok ml ok tl 0.34 6796
01 авг., 12:32 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 16
Илиян Йорданов
ml ok ok ok ml ok ok ok ml ok tl 0.31 6624
01 авг., 12:30 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 16
Илиян Йорданов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml 0.1 6764
01 авг., 12:29 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 16
Илиян Йорданов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml 0.17 1356
01 авг., 12:28 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 16
Илиян Йорданов
ok ok ml ok ok ok ok ok ok ok ml 0.15 6808
01 авг., 12:09 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 16
Илиян Йорданов
ok ml ok ok ok ok ok ok ok ok ml 0.31 6744
02 яну., 00:01 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 4
Проклета
wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl 31.43 388
18 ноем., 15:53 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 25
Добрик Георгиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.15 404
26 март, 20:36 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 19
Badge
Tsvetan Angelov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.14 408
19 ноем., 21:52 Есенен турнир 2009 А3. Лента
Level 16
Simeon Stoikov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.22 328